Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) loppumietintö

Oikeusministeriön julkaisu 8/2018

Ministeriöiden julkaisut 8.3.2018
Alkuperäinen julkaisupäivä: 8.3.2018

Tiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 17.2.2016 työryhmän (ns. TATTI-työryhmä) selvittämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimenpiteiden tarvetta ja valmistelemaan yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiä muutoksia henkilötietojen käsittelystä annettuun yleiseen kansalliseen lainsäädäntöön, mukaan lukien kansallista tietosuojan valvontaviranomaista koskeva lainsäädäntö. Työryhmän tuli niin ikään esittää periaatteet kansallisen liikkumavaran tarkoituksenmukaisesta käytöstä sekä koordinoida asiasta annetun erityislainsäädännön tarkistamiseksi tarpeellista lainvalmistelutyötä. Työryhmän toimikausi oli 17.2.2016–16.2.2018.

Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa lainsäädännön muutoksiksi hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministerille 21.6.2017 (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 35/2017). Mietintö sisälsi ehdotuksen uudeksi yleiseksi tietosuojalaiksi. Tämän jälkeen työryhmä on jatkanut työtään muiden tehtäviensä osalta.

Loppumietinnössään työryhmä esittää toimeksiantonsa mukaisesti kannanottoja yleisen tietosuoja-asetuksen jättämän kansallisen liikkumavaran käytöstä, perusoikeussäännöstön merkityksestä tässä suhteessa sekä erityislainsäädännön uudistamisen tarpeesta samoin kuin uudistamistyössä noudatettavista periaatteista. Työryhmä nostaa loppumietinnössään myös esiin joitakin yksityiskohtia, jotka erityislainsäädäntöä koskevassa lainvalmistelussa olisi syytä ottaa sen mielestä huomioon.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.