Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Työryhmän mietintö

Puolustusministeriö

Ministeriöiden julkaisut 19.4.2017
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.4.2017

Tiivistelmä

Puolustusministeriö asetti 1.10.2015 hankkeen valmistelemaan ehdotusta sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Tavoitteena on ollut parantaa Puolustusvoimien tiedonhankintaa Puolustusvoimien tehtäviin liittyvistä vakavista kansainvälisistä uhkista ja ajanmukaistaa Puolustusvoimien tiedustelua koskevat toimivaltuudet.

Työryhmä ehdottaa, että säädettäisiin uusi laki sotilastiedustelusta. Laissa ehdotetaan säädettäväksi sotilastiedustelun tarkoituksesta, kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista sekä tiedustelutoiminnan ohjauksesta ja valvonnasta puolustushallinnossa. Sotilastiedusteluviranomaisia olisivat Puolustusvoimien pääesikunta ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos. Sotilastiedusteluviranomaisille ehdotetaan toimivaltuuksia henkilötiedusteluun, radiosignaalitiedusteluun ja ulkomaan tietojärjestelmätiedusteluun sekä tietoliikennetiedusteluun Suomen rajan ylittävässä tietolii-kenteessä. Toimivaltuudet olisivat viranomaisten käytettävissä Suomessa ja ulkomailla. Laissa säädettäisiin myös sotilastiedusteluviranomaisten yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kans-sa, kansainvälisestä yhteistyöstä sekä tiedustelukielloista ja tietojen käsittelystä. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian lakiehdotuksen säätämisjärjestystä koskevat seikat huomioon ottaen

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Puolustusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.