Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen

Oikeusministeriön mie­tin­tö­jä ja lau­sun­to­ja 54/2016

Ministeriöiden julkaisut 1.12.2016

Tiivistelmä

Hallituksen esityksen muotoon laaditussa mietinnössä ehdotetaan, että sakkomenettelyn soveltamisala laajennettaisiin rikoksiin, joista säädetty rangaistus on enintään yksi vuosi kuusi kuukautta vankeutta, lukuun ottamatta lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Lisäksi sakkomenettelyn soveltamisalaan lisättäisiin eräitä rikoksia, joista säädetty ankarin rangaistus on kaksi vuotta vankeutta.

Sakkomenettelyn käytön yleiseksi edellytykseksi lisättäisiin vaatimus asian selvyydestä ja yksinkertaisuudesta. Niiden rikosten käsittelyssä, joista säädetty ankarin rangaistus on yksi vuosi kuusi kuukautta tai kaksi vuotta vankeutta, ehdotetaan prosessuaalisia vähimmäissääntöjä koskevien direktiivien vuoksi noudatettavaksi eräitä oikeusturvatakeita, joita ei muutoin tarvitse noudattaa sakkomenettelyssä. Toiseksi ehdotetaan, että näiden rikosten esitutkinta olisi toimitettava täydellisenä, jos epäilty tai asianomistaja on epäillyn teon hetkellä ollut alle 18-vuotias. Tämä ei estäisi asian ratkaisemista sakkomenettelyssä. Sakkomenettelyn edellytykseksi säädettyä epäillyn suostumusta kevennettäisiin siten, että tunnustamista ja seuraamuksen hyväksymistä koskevista suostumuksen osatekijöistä luovuttaisiin. Tämän vastapainoksi epäilty voisi valittaa tuomioistuimeen jatkossa ilman valitusperusteiden rajauksia.

Valituksen käsittelyssä noudatettavia menettelysäännöksiä muutettaisiin. Toimivalta ajokieltoseuraamusten määräämiseen siirrettäisiin kaikilta osin poliisille. Ajokielto määrättäisiin syyksi lukevan ratkaisun pohjalta hallinnollisessa menettelyssä. Uudistuksen yhteydessä poliisin ajokieltomenettelyä yksinkertaistettaisiin siten, että kuulemismenettely voitaisiin käynnistää jo tapahtumapaikalla. Lisäksi väliaikaisessa ajokiellossa olevan henkilön ajokieltoa koskeva päätös voitaisiin antaa tiedoksi tavallisena tiedoksiantona. Poliisin mahdollisuuksia määrätä väliaikainen ajokielto päättymään laajennettaisiin. Muutoksenhaku ajokieltopäätöksiin tapahtuisi vaatimalla oikaisua ja valittamalla sen jälkeen hallinto-oikeuteen. Ajokieltomenettelyn kehittämistä jatketaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.