Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Haku osui PDF-tiedostoon tai viitetietoihin

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen – Arvio toteuttamisvaihtoehdoista

Tarastin työryhmä

Ministeriöiden julkaisut 10.3.2015

Tiivistelmä

Arviointiryhmä esittää, että ympäristömenettelyjen sujuvoittamista ja tehostamista edistetään seuraavin toimenpitein:

1. Selvitetään perusteellisesti erillisten ympäristöllisten lupamenettelyjen yhdistä-misen hyödyt ja haitat niin sanotun yhden luukun periaatteen toteuttamisessa.

2. Sovitetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely, jäljempänä YVA-menettely, ja kaavoitus yhteen nykyistä tehokkaammin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja YVA-laissa säädetään mahdollisuudesta yhdistää YVA-menettely kaavoitusme-nettelyyn, jos kaavaa laaditaan tai sitä muutetaan tietyn YVA-velvollisen hank-keen toteuttamista varten (hankekaava). ELY-keskus voisi kuitenkin edellyttää erillistä YVA-menettelyä, mikäli hankkeen tai kaavan luonteen taikka kaavoitus-menettelyn ajoituksen vuoksi yhdistetyssä menettelyssä ei olisi mahdollista täyt-tää YVA-lainsäädännön vaatimuksia.

Lista toimenpiteistä löytyy julkaisusta. (Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • Ympäristöministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.