Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Hyvä kauppatapa elintarvikeketjussa

Hoppu, Kari

Liikejuridiikka 2/2021 s. 52–83
14.9.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Itsesääntelyn merkitys on viime vuosikymmeninä kasvanut elinkeinoelämässä jatkuvasti. Elintarvikeketjun osalta itsesääntelyelimenä toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva elintarvikeketjun kauppatapalautakunta. Kauppatapalautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko tiettyä elintarvikealan toimijan menettelyä pidettävä hyvän kauppatavan vastaisena minkä lisäksi lautakunta voi antaa yleisiä hyvää kauppatapaa koskevia suosituksia. Hyvää kauppatapaa arvioidessaan kauppatapalautakunta soveltaa muun muassa eurooppalaisen elintarvikeketjun toiminnan parantamiseksi EU:n komissio ja elintarvikeketjun EU-järjestöjen sopimia hyvän kauppatavan periaatteita.

Artikkelissa tarkastellaan ensinnäkin itsesääntelyn merkitystä elinkeinoelämässä ja elintarvikeketjun sääntelyssä. Lisäksi selvitetään yleisesti hyvän kauppatavan käsitettä minkä jälkeen tutkitaan hyvän kauppatavan sisältöä elintarvikeketjussa erityisesti hyvän kauppatavan periaatteiden ja kauppatapalautakunnan antamien suositusten nojalla. Hyvä kauppatavan arvioinnin taustalla on monesti useita keskenään ristiriitaisia näkökohtia ja käytäntöjä, joiden yhteensovittamista ja selkeyttämistä hyvän kauppatavan määrittämisellä pyritään linjaamaan.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.