Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Konkurssien yhteydessä esiintyvän harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta – miten uudistettu sääntely toimii?

Kotiranta, Kai – Ylitalo, Reetamaria

Liikejuridiikka 2020/3 s. 46
18.12.2020
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa kuvataan sitä, täyttääkö uudistettu konkurssisääntely tavoitellun yhteiskunnallisen ja kriminaalipoliittisen roolinsa tehokkaasti. Tehokkuudella tarkoitetaan olemassa olevien mahdollisuuksien hyödyntämistä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Arviointi edellyttää ensinnäkin sen tarkastelua, mitkä oikeudelliset instituutiot ilmentävät konkurssin liitännäistehtävää konkurssien yhteydessä ilmenevien tai paljastuvien harmaan talouden ilmiöiden ja talousrikollisuuden torjumiseksi. Tämän jälkeen on arvioitava, miten instituutiot tosiasiassa toimivat tavoitteisiinsa nähden. Kirjoituksen tavoitteena on esitellä myös korjauksia tehottomien tai toimimattomien instituutioiden vahvistamiseksi. Huomion kiinnittämisellä
konkurssimenettelyn kriminaalipoliittisiin funktioihin ja sen eri keinoihin sekä niiden tosielämän puutteisiin on tarkoitus pyrkiä vahvistamaan ja parantamaan konkurssisääntelyyn perustuvia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntakeinoja.

Kirjoituksessa todetaan, että keinoja kriminaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi on lukuisia. Esitellyt keinot jaetaan kirjoituksessa yleisempiin torjuntakeinoihin sekä konkurssipesän pesänhoitajan käytössä oleviin keinoihin. Keskeisenä havaintona on se, että erityisesti merkittävimmät ja nimenomaan näitä tehtäviä varten säädetyt ja kehitetyt keinot uhkaavat jäädä jossain määrin tavoitteistaan säännösten ja käytännön ongelmien ja puutteiden vuoksi.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.