Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ryhmittymänä tarjoamisen sallittavuus ja haasteet julkisten hankintojen kilpailutuksissa

Pesu, Jarkko

Liikejuridiikka 2019/3 s. 115
4.12.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Julkisten hankintojen kilpailutuksiin ryhmittymänä osallistumista sääntelevät keskeisesti laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki 1397/2016) sekä kilpailulaki (948/2011). Tässä artikkelissa tarkastellaan ryhmittymän jättämän yhteistarjouksen sallittavuutta hankintalain ja kilpailulain näkökulmasta. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat ryhmittymänä
osallistumisen sallittavuus, ryhmittymälle asetetut vaatimukset
sekä toimittajalle jäävät mahdollisuudet toimia ryhmittymän ulkopuolella
ja muuttaa kokoonpanoaan. Keskeisinä tuloksina voidaan havaita,
että hankintalaki rajaa lähinnä hankintayksiköiden mahdollisuuksia kieltää ryhmittymänä tarjoamista. Kilpailulaki taasen aiheuttaa sen, etteivät yhteistarjouksia voi jättää kuin toimittajat, jotka eivät ole kyseisen hankinnan puitteissa kilpailijoita keskenään tai toimittajien on muutoin täytettävä tehokkuuspuolustussäännön vaatimukset. Ryhmittymille tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten suhteen ongelmaksi saattavat muodostua hankintayksiköiden käytännöt, joissa ryhmittymänä tarjoamisen mahdollisuutta ei ole huomioitu hankintaa suunniteltaessa. Ryhmittymän kokoonpanon muutosten suhteen hankintalainsäädäntö on hyvin jäykkää, joten muutosmahdollisuudet ovat hyvin rajattuja.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.