Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Tolkning och utfyllning av avtal – något om utvecklingen i svensk rätt

Dotevall, Rolf

Liikejuridiikka 2019/2 s. 168
25.9.2019
Muu kirjoitus

Tiivistelmä

För svensk rätts vidkommande kan man slå fast att den objektivt
inriktade tolkningsmetoden är den som gäller. Till detta kan läggas att vad som brukar kallas en intersubjektiv tolkning, som går ut på att klarlägga vad parterna gemensamt avsett med avtalet, utgör ett komplement.
Som jag nyss konstaterat gäller vid avtalstolkning att främst sådana
förhållanden som i objektiv mening varit iakttagbara för part i samband
med avtalsslutet får betydelse som tolkningsdata. För att omständigheten
ska kunna beaktas är det tillräckligt att förhållandet i objektivt hänseende borde ha uppfattats av avtalspart. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.