Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ostajan vastuu konkurssipesältä ostetun liiketoiminnan ympäristövahingosta

Kärki, Anssi – Hovila, Ilari

Liikejuridiikka 2019/2 s. 72
25.9.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä kirjoituksessa käsittelemme tilannetta, missä velallinen harjoittaa liiketoimintaa, tuo liiketoiminta aiheuttaa laissa ympäristövahinkojen korvaamisesta (1994/737, ympäristövahinkolaki) määritellyn ympäristövahingon ja sen mukaisen korvausvelvollisuuden. Tämän jälkeen velallinen päätyy konkurssiin ja lopulta liiketoiminta myydään eteenpäin. Ympäristövahinkolain 7 §:n 1 momentin 3 kohdan sanamuodon perusteella liiketoiminnan ostaja olisi tällöin korvausvelvollinen. Tällainen korvausvelvollisuus ei kaikissa tilanteissa toteuta ympäristövahinkolain tavoitteita tai konkurssilain tavoitteita. Käsittelemme tässä kirjoituksessa argumentteja mainitun lainkohdan soveltamisen puolesta ja vastaan. Keskeisimmät soveltamista puoltavat seikat ovat lain sanamuoto ja analogia kirjaamattoman erityisen oikeuden kohteluun vastaavassa tilanteessa. Keskeisimmät soveltamista vastaan puhuvat argumentit ovat lainsäätäjän tarkoitusta vastaamattomuus, liiketoimintaan liittyvien arvojen katoaminen sekä myyntitapojen välille muodostuvat erot ympäristövahinkojen kohtelussa. Analyysin perusteella päädymme suosittelemaan, että konkurssipesän luovuttaessa vahingon aiheuttaneen toiminnan sisältävän liiketoimintakokonaisuuden ei tulisi soveltaa 3 kohdan mukaista luovutuksensaajan vastuuta, jos konkurssipesä ei itse ollut massavelkaisessa vastuussa korvauksista.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.