Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Urakoitsijan viivästysvastuu YSE 18 ja 25 §:n valossa

Hagmark, Lars

Liikejuridiikka 2019/2 s. 32
25.9.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Rakennusurakat ovat luonteeltansa pitkäkestoisia, monivaiheisia ja häiriöille alttiita hankkeita. Tästä johtuen urakoitsijan viivästyminen urakkasopimuksessa sovitusta suoritusajasta on urakkakäytännössä varsin yleistä. Tilaajalla on tällaisissa tilanteissa YSE 18 §:n mukaan oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa jokaiselta päivältä, jonka urakoitsijan suorituksen täyttyminen viivästyy. Tämän viivästyssakon on vakiintuneesti katsottu toimivan myös urakoitsijan viivästysvastuuta koskevana vastuunrajoitusehtona. Viivästyssakko lasketaan YSE 18 §:n mukaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteiden osalta enintään 75 työpäivältä. Tilaajalla ei YSE 18 §:n nimenomaisen maininnan mukaan ole viivästyssakon lisäksi oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Tätä YSE 18 §:n mukaiseen viivästyssakkoon liittyvää urakoitsijan vastuunrajoitusta on kuitenkin mahdollista tulkita ajallisesti kahdella eri tavalla riippuen siitä, millainen merkityssisältö sopijapuolten yleistä vastuuta koskevalle YSE 25.3 §:lle on annettu. Toisaalta urakoitsijan viivästysvastuun voidaan YSE 18 §:n mukaisen viivästyssakon enimmäismäärän jälkeen katsoa jatkuvan YSE 24–25 §:n mukaisen sopijapuolten yleisen vastuun perusteella. Toisaalta urakoitsijan viivästysvastuun voidaan katsoa rajoittuvan kokonaisuudessaan YSE 18 §:n mukaiseen viivästyssakkoon.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.