Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Sopimuksen irtisanomiseen liitetyistä lojaliteettivelvoitteista

Ahlfors, Julia

Liikejuridiikka 2019/2 s. 9
25.9.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Lojaliteetilla on nähty olevan merkitystä myös silloin, kun sopimussuhde irtisanotaan. Lojaliteettiperiaatteen sisällöstä eikä sen rikkomisen sanktioista ole kuitenkaan saavutettu yksimielisyyttä Suomessa. Näkökulmaerot ovat tulleet näkyviin erityisesti siinä, miten laaja-alaisena ja selitysvoimaisena lojaliteettia on Suomessa pidetty. Suomalaisessa oikeuskäytännössä on vahvistettu kanta, jonka mukaan sopimusosapuolten on sopimusta päätettäessä otettava kohtuullisessa määrin huomioon sopijakumppanin edut. Sopimuksen irtisanomiseen liittyvää osapuolten etujen ja haittojen välistä intressivertailua, eikä myöskään sen tarkempaa sisältöä, ole juurikaan avattu ratkaisukäytännössä. Lojaliteetista on esitetty voitavan johtaa tietynlaisia rajoituksia tai velvoitteita ilman, että niistä olisi sopimuksessa erikseen sovittu. Sopimuksen irtisanomistilanteissa lojaliteetin vaikutus on tiivistynyt kysymykseen siitä, voiko periaatteen tarkoittama toisen osapuolen etujen huomioon ottaminen merkitä jotain rajoituksia irtisanomisoikeuden käytölle, ja jos voi, niin millaisia. Kirjoitus tarkastelee tiettyjä viimeaikaisessa oikeuskäytännössä esiin tuotuja liikesopimusten irtisanomistilanteisiin liitettyjä velvollisuuksia ja niiden oikeusperustaa. Kirjoituksessa arvioidaan sopimuksen päättämiseen liittyvää uudelleenneuvottelu- ja takaisinostovelvollisuutta, sekä sitä, tulisiko osapuolen jossain tilanteissa lojaliteettiin perustuen pidättäytyä irtisanomisesta sopeuttaen omaa toimintaansa yhteistoiminnan jatkamiseksi.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.