Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Yritysvastuuta koskevat vaatimukset ja sitova vero-oikeudellinen sääntely oikeudenmukaisen verotuksen edistäjinä

Knuutinen, Reijo

Liikejuridiikka 2019/1 s. 45
20.3.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Yritysten verojenmaksuun on alettu 2010-luvulla kiinnittää entistä enemmän huomiota. Suhtautuminen verosuunnitteluun on muuttunut tiukemmaksi, ja veroista on tullut yksi erityisteema yritysvastuun asialistalla. Aiheesta käytävällä keskustelulla on ollut vaikutusta verotusta koskevaan oikeudelliseen sääntelyyn, jota on valmisteltu ja toteutettu kansainvälisen yhteistyön puitteissa. G20-maiden ja OECD:n BEPS-hankkeen puitteissa tehtyjä konkreettisia esityksiä ja muutoksia kansainvälisen verotuksen toiminnan parantamiseksi osin vielä implementoidaan kansallisten verojärjestelmien sitoviksi normeiksi. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, minkälainen oikeudellisesti ei-sitova asema ja merkitys veroseikoilla on ollut yritysvastuun agendalla eri toimijoiden näkökulmasta, ja toisaalta minkälaisia vaikutuksia ja muutoksia kansainvälisellä veroyhteistyöllä on ollut sitovaan verosääntelyyn. Sekä yritysvastuukeskustelussa että kansainvälisessä veroyhteistyössä on korostunut verotuksen oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset. Näiden ohella verotukselle tai verojärjestelmälle asetetaan myös muita vaatimuksia tai odotuksia, jotka ovat osittain keskenään ristiriitaisia. Kirjoituksessa tarkastellaan tasapainottelua näiden erilaisten vaatimusten välillä, arvioiden sitä, saavutetaanko tasapaino viemällä sitovaa sääntelyä mahdollisimman pitkälle ja että jäisikö silloin yritysvastuulle verotuksen kontekstissa tarvetta ja sijaa. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.