Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Tarpeellinen asianajotilaisuus, prekluusio ja oikeus suulliseen käsittelyyn – välimiesten harkintavallasta uuden kotimaisen oikeuskäytännön valossa

Hemmo, Mika

Liikejuridiikka 3/2018 s. 42–65
10.12.2018
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoituksessa arvioidaan välimiesmenettelyyn liittyvää asianosaisen asianajomahdollisuuden rajoittamista koskevaa korkeimman oikeuden ratkaisua 2018:48 ja eräitä muita suomalaisia oikeustapauksia silmällä pitäen sitä, kuinka laaja harkintavalta välimiehillä on menettelyn järjestämisen suhteen. Oikeuskäytännössä on selvästi vahvistettu, että lain edellyttämää tarpeellista asianajotilaisuutta ei voida liittää asianosaisen subjektiiviseen näkemykseen siitä, millaisia ja missä vaiheessa tehtäviä prosessitoimia hän pitää aiheellisina. Ratkaisevaa on sen sijaan se, että välimiesmenettelyn rakenne ja aikataulu on järjestetty tavalla, joka antaa tarkoituksenmukaisesti toimivalle asianosaiselle tilaisuuden riittäviin toimenpiteisiin.

Suomalaisessa oikeuskäytännössä ei ole havaittavissa piirteitä, joiden mukaan tuomioistuimet puuttuisivat välimiesmenettelyihin tai välitystuomioiden tehokkuuteen kansainvälisen yleislinjan kannalta arvioiden liian helposti. Pikemminkin oikeuskäytäntöä voidaan pitää pro-arbitration-henkisenä ja välimiesten prosessuaalista määräämisvaltaa kunnioittavana. Tämän vuoksi välimiesmenettelyssä ei ole tarvetta sellaiseen due process -paranoiaan, että välimiehet olisivat haluttomia tekemään asianosaisen kannalta kielteisiä prosessiratkaisuja silloin, kun ne ovat lainsäädäntö tai välimiesmenettelyn kulusta aikaisemmin määrätty huomioon ottaen perusteltuja. (Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.