Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Veroprosessi ja oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – tulisiko sääntelyä tarkistaa?

Weckström, Jouni – Lind, Tommi

Liikejuridiikka 2017/1 s. 110
1.3.2017
Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 1.3.2017

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista sääntelevää normistoa eri prosessilajien kannalta. Erityisempi tarkastelu on kohdennettu verotusta koskevaan prosessiin tavoittein avata keskustelua juuri veroprosesseihin liittyvän oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan sääntelyn mahdollisesta uudistamistarpeesta.

Verohallinnolla ei vaikuttaisi olevan tosiasiallista kuluriskiä toimimisestaan veroprosessien liikkeelle panevana tahona, erityisesti verotarkastuksista kumpuavien prosessien osalta. Verohallinnon kuluvastuuriskin kaikkinaisen puuttumisen on ymmärretty tässä artikkelissa tarkoittavan sitä, ettei Verohallinnolla ole kuluvastuunäkökulmasta minkäänlaisia pidäkkeitä riitauttaa verovelvollisen verotusta eli laittaa veroprosessi liikkeelle. Tässä artikkelissa on lähdetty muun muassa sanotuista lähtökohdista siitä, ettei vallitseva sääntelytila veroprosessien kuluvastuun jakautumisen osalta vastaa Suomen perustuslaissa asetetun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusta.

Johtopäätöksenä on tässä artikkelissa todettu, että Suomessa tulisi uudistaa oikeudenkäyntikulujen korvaamista veroprosessissa sääntelevä normisto sijoittamalla se esimerkiksi verotusmenettelystä annettuun lakiin. Oikeudenkäyntikulut tulisi määrätyin perustein korvata myös sikäli kuin ne ovat kertyneet verotusmenettelystä annetun lain soveltamisalan piirissä olevassa prosessivaiheessa eli hallinnollisessa menettelyssä.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.