Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Yrityskeskittymien jälkikäteinen valvonta ja SEUT 102 artikla

Aine, Antti

Liikejuridiikka 2/2023 s. 10–33
29.8.2023
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kilpailuoikeuden rakenteellinen valvonta kohdistuu yrityskauppoihin ja muihin yrityskauppoja lähellä oleviin yritysjärjestelyihin, joiden seurauksena markkinoiden rakenne keskittyy. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on puolestaan kielletty SEUT 102 artiklassa. Kysymys rakenteellisen valvonnan ja 102 artiklan keskinäisestä suhteesta on ajankohtainen, koska EU:n tuomioistuin katsoi asiassa C-449/21 Towercast SASU v. Autorité de la concurrence ja Ministre chargé de l’économie 16.3.2023 antamassaan tuomiossa, että SEUT 102 artiklan määräävän markkinaaseman väärinkäytön kieltoa voidaan soveltaa yrityskeskittymiin. SEUT 102 artiklan merkityksen osoittaminen yrityskeskittymien arvioinnissa lisää osaltaan soveltamisjärjestelmän joustavuutta ja mahdollisuuksia puuttua rakenteellisen valvonnan katveeseen jääviin yrityskeskittymiin. Samalla 102 artiklan soveltaminen on omiaan lisäämään yrityskeskittymien toteuttamiseen liittyvää epävarmuutta. Järjestelyn osapuolten kannalta keskeiset tavoitteet kilpailuoikeudellisen arvioinnin ennakoitavuudesta ja menettelyn nopeudesta vaarantuvat monin tavoin. Asetelma korostaa yhtäältä yritysjärjestelyiden osapuolten ennakollista varautumista 102 artiklan soveltamiseen ja toisaalta tarvetta saada tutkittua tietoa 102 artiklan soveltamisen konkreettisista edellytyksistä.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.