Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ihmiskeskeinen tiedonhallinta – tiedollisesta itsemääräämisoikeudesta omadata-ajatteluun?

Ojajärvi, Oona

Liikejuridiikka 2/2022 s. 102–131
19.8.2022
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Henkilötietojen suojaa koskeva perusoikeus on vahvistunut Euroopan unionissa merkittävästi ja sääntelyn kehittyessä muun muassa ajatus yksilöiden tiedollisen itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta on saanut lisää painoarvoa. Uhkiin yksilöiden määräysvallan kaventumisesta on alettu hakea ratkaisua myös erilaisista ihmiskeskeistä tiedonhallintaa painottavista suuntauksista, kuten niin kutsutusta omadata-ajattelusta. Omien tietojen hallintaan liittyvät kysymykset korostuvat muuttuneessa tietojenkäsittely-ympäristössä, jossa henkilötietoja käsitellään yhä enemmän ja uudenlaisia teknologioita hyödyntäen.

Artikkelissa tarkastellaan omadatan uuskäsitteen suhdetta eurooppalaisen tietosuojasääntelyn taustalla vaikuttavaan tiedollisen itsemääräämisoikeuden periaatteeseen. Siinä missä tiedollista itsemääräämisoikeutta voidaan luonnehtia eräänlaiseksi kattokäsitteeksi kaikille henkilötietoihin kohdistuville yksilön tiedollisille oikeuksille, omadatan on ainakin alun perin ajateltu luovan uutta liiketoimintaa erityisesti suostumusperusteisesti luovutettavan tiedon hyödyntämisen ympärille. Voimassa oleva sääntely ja esimerkiksi tietosuoja-asetuksella luotu uusi oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eivät yksinään mahdollista kaikkien omadata-ajatteluun liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Euroopan unionin datastrategiaa toteuttavat lainsäädäntöhankkeet saattavat kuitenkin luoda ihmiskeskeisen tiedonhallinnan toteuttamiselle enemmän edellytyksiä.

Myös unionin tietosuojasääntelyn taustalla vaikuttavat tavoitteet luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta. Päämäärät tietojen laajemmasta jakamisesta ja uudelleenkäytöstä eivät kuitenkaan ole vaivattomasti yhteensovitettavissa henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeuden kanssa. Tietosuoja-asetuksessa korostuvat rekisteröityjen määräysvallan ohella myös rekisterinpitäjille asetetut velvoitteet sekä henkilötietojen suojan automaattisuus riippumatta yksilön aktiivisista toimista. Suunnitellessaan ja ottaessaan käyttöön omien tietojen hallintaa tukevia toimintamalleja rekisterinpitäjien on tunnettava henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset reunaehdot sekä tunnistettava käsittelyyn mahdollisesti liittyvät riskit. Niiden on myös toiminnassaan varmistettava, että yksilölle annetut konkreettiset välineet palauttavat vaikutusmahdollisuudet yksilölle itselleen eivätkä päinvastoin edistä henkilötietojen hyödyntämistä yksilön tosiasiallisen määräysvallan ulottumattomissa.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.