Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeuskielen muutokset nykymaailmassa

Mattila, Heikki E. S.

Lakimies 2008/7–8 s. 1149
15.12.2008
Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Juridisissa ja hallinnollisissa yhteyksissä käytettävään kieleen voidaan viitata useilla eri sanoilla. Perinnäisesti on puhuttu lakikielestä. Termillä on yleensä tarkoitettu kaikkea juridisluonteista kielenkäyttöä, joskus vain säädöskieltä. Yleisluonteiseksi termiksi lakikielen sijaan on nyttemmin vakiintunut oikeuskieli, joka voidaan jakaa useisiin, osin päällekkäisiin alalajeihin (säädöskieli, tuomioistuinkieli, asianajokieli, hallintokieli sekä oikeustieteen ja lainopin kieli). Otsikon mukaisesti tämän esityksen näkökulma on yleinen: tarkasteltavana on kaikki juridisissa ja hallinnollisissa yhteyksissä esiintyvä kielenkäyttö. Tarkastelu on vertailevaa ja keskittyy viime vuosikymmenten kuluessa ilmenneisiin muutoksiin. Kirjoitus keskittyy oikeuskielen ominaisuuksiin nimenomaan sen ymmärrettävyyden kannalta. Aihe on nykyaikana erityisen tärkeä. Oikeuskielen laatu nähdään yhä selkeämmin kielioikeudellisesta näkökulmasta. Eri maissa keskustellaan kansalaisten oikeudesta ymmärrettävään virastokieleen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.