Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Genomitutkimukset ja lapsen puolesta annettu suostumus

Helander, Merike

Lakimies 2/2021 s. 147–172
16.4.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Geneettisiä tutkimuksia tehdään enenevässä määrin sekä kliinisessä lääketieteessä että lääketieteellisissä tutkimuksissa. Kiinnostus alaa kohtaan on suurta ja visiona on, että tulevaisuudessa terveyden edistäminen ja sairauksien hoito suunniteltaisiin yksilöllisesti perimästä eli genomista saatavan tiedon perusteella. Erityislainsäädännön ollessa vasta valmisteilla geneettisiin tutkimuksiin sovelletaan toistaiseksi terveydenhuollon hoitotoimenpiteitä ja lääketieteellistä tutkimusta koskevaa sääntelyä.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan genomitiedon selvittämiseen liittyvää sääntelyä pienen lapsen puolesta annettavan suostumuksen kannalta. Hoidon ja lääketieteelliseen tutkimukseen osallistumisen edellytyksenä on potilaan ja tutkittavan tietoon perustuva suostumus, jonka tarkoituksena on suojata potilaan ja tutkittavan henkilökohtaista koskemattomuutta. Suostumuksen antamiseen toisen puolesta liittyy kiinteästi kysymys siitä, kenellä, potilaan tai tutkittavan lisäksi, on oikeus tutkimustuloksiin ja muihin potilastietoihin. Tarkoituksena on selvittää, miten lapsen puolesta annettavaa suostumusta
säädellään eri tilanteissa, joissa lapsille tehdään genomitutkimuksia ja miten sääntely turvaa pienen lapsen oikeuksia. Tavoitteena on nostaa esiin jo voimassa olevien säännösten ja joitain meneillään olevassa lainvalmistelussa esitettyjen sääntelyehdotusten haasteita.

(Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.