Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Älykoodi lakina – vai ei sittenkään?

Kaisto, Janne

Lakimies 7–8/2020 s. 993
11.12.2020
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee älykoodia lain näkökulmasta. Keskustelu koodista lakina on saanut tietyllä tavalla uutta virtaa lohkoketjuteknologian
keksimisestä ja yleiseen tietoisuuteen tulemisesta. Lohkoketjuteknologiassa on kyse teknologiasta, joka mahdollistaa tiedon luotettavan varastoinnin hajautetusti. Sen avulla kyetään synnyttämään luottamusta ilman, että tämä luottamus perustuisi esimerkiksi johonkin valtion tai yleisesti tunnetun suuryrityksen kaltaiseen toimijaan.


Tässä kirjoituksessa kiinnostuksen kohteena on, voidaanko lohkoketjuun sijoitettua ohjelmaa pitää lakina. Vastaus riippuu tietysti ratkaisevasti siitä, mitä lailla tässä yhteydessä tarkoitetaan. Nyt käsillä olevassa kirjoituksessa ymmärretään laki kuitenkin suppeammin
ja tavalla, joka vastannee useimpien oikeustieteen tai ainakin lainopin harjoittajien käsitystä – laki liittyy normeihin ja tarkkaan ottaen niihin normeihin, joita voidaan kutsua oikeusnormeiksi. Lisäksi kirjoituksessa tarkastellaan, kuinka lohkoketjuun sijoitettu ohjelma voisi saada lain aseman sillä perusteella, että lainsäädäntöä annettaisiin koodin muodossa tai että ohjelmalle muuten annettaisiin lakia säädettäessä kirjoitetun lainsäädännön asema. Lopuksi pohditaan sitä, missä määrin tämä on mahdollista yksityisautonomian puitteissa. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.