Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kohtuulliset mukautukset sosiaaliturvajärjestelmässä

Kotkas, Toomas

Lakimies 6/2020 s. 822–844
11.11.2020
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Tämän artikkelin lähtökohtana on olettamus, että mitä suppeampia kohtuullisten mukautusten asiallinen ja henkilöllinen soveltamisala ovat, sitä helpommin mukautusten sisältö on määriteltävissä. Kun kohtuulliset mukautukset ovat koskeneet ainoastaan työnantajia ja työelämää, niiden sisältö on ollut verrattain vaivattomasti määriteltävissä. Kohtuulliset mukautukset ovat tarkoittaneet käytännössä työympäristöön ja työoloihin liittyviä, vammaisten henkilöiden työllistymistä, työntekoa ja työuralla etenemistä edistäviä toimenpiteitä. Kun kohtuullisten mukautusten asiallinen soveltamisala laajenee – kuten kansallisesti on tapahtunut – niiden sisältö on omiaan käymään epäselvemmäksi ja määritteleminen vaikeammaksi.

Yhdenvertaisuuslaissa ja sitä koskevassa hallituksen esityksessä viranomaisten osalta puhutaan siis vain asioinnista. Seuraako tästä, että velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia ei ulotu sosiaaliturvaviranomaisten – Kelan, työeläkeyhtiöiden, työttömyyskassojen, kunnan sosiaali- ja terveystoimen – suorittamaan

sisällölliseen harkitaan niiden tehdessä etuuksia ja palveluita koskevia hallintopäätöksiä? Vai tarkoittaako viranomaisille säädetty velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia myös sitä, että vammaisen henkilön kohdalla on mahdollista poiketa lainsäädännössä toimeentuloturvaetuuksien taikka sosiaali- tai terveyspalveluiden

saamiselle asetetuista yleisistä edellytyksistä? Eli että vammaiselle henkilölle tulisi myöntää kohtuullisena mukautuksena jokin toimeentuloturvaetuus taikka sosiaali- tai terveyspalvelu, vaikka hän ei täyttäisikään etuuden tai palvelun saamiseksi säädettyjä yleisiä edellytyksiä? Näihin kysymyksiin pyrin artikkelissa tarjoamaan vastaukset (3. luku). Ennen asetettuihin kysymyksiin vastaamista on kuitenkin syytä tarkastella, mitä kohtuullisten mukautusten on katsottu yhdenvertaisuuslain 15 §:n säännöksessä lueteltujen eri toimijoiden kohdalla tarkoittavan (2. luku).

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.