Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Mikä on korkeimman oikeuden rooli jatkokäsittelylupajärjestelmässä? Havaintoja korkeimman oikeuden jatkokäsittelylupaa koskevasta oikeuskäytännöstä vuosina 2012–2018

Kemppinen, Heikki – Tapani, Jussi

Lakimies 2/2020 s. 155
17.4.2020 8:00
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Jatkokäsittelylupajärjestelmä on keskeinen osa suomalaista muutoksenhakujärjestelmää, ja järjestelmän soveltamista koskevien korkeimman oikeuden ratkaisujen lukumäärä ilmentää tarvetta täsmentää järjestelmän soveltamista koskevien säännösten sisältöä. Tämän artikkelin tarkoitus on tutkia korkeimman oikeuden jatkokäsittelylupaa koskevaa oikeuskäytäntöä ja erityisesti sitä, mitä tämä oikeuskäytäntö kertoo korkeimman oikeuden roolista osana jatkokäsittelylupajärjestelmää. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa tilastollisen tarkastelun avulla aikaisempaa selkeämpi kuva siitä, minkälaisia jatkokäsittelylupa-asioita on valikoitunut korkeimman oikeuden ratkaistaviksi ja miten jatkokäsittelyluvan myöntämistä ja luvan myöntämisen perusteita on arvioitu korkeimmassa oikeudessa.

Tekstiä varten on käyty läpi kaikki korkeimman oikeuden vuosina 2012–2018 antamat julkaistut ja julkaisemattomat jatkokäsittelylupaa koskevat ratkaisut. Toisaalta tarkemmin perehdytään niihin asioihin, joissa korkein oikeuson katsonut, että jatkokäsittelylupa olisi pitänyt myöntää. Korkeimman oikeuden palautuspäätöksiä seuranneiden hovioikeuden tuomioiden analysointi auttaa valaisemaan kuvaa siitä, miten korkeimman oikeuden ratkaisut heijastuvat hovioikeuden ratkaisukäytäntöön ja miten korkeimman oikeuden rooli voidaan hahmottaa jatkokäsittelylupajärjestelmää koskevassa kokonaisuudessa.
(Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.