Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Sosioekonominen asema ja suhtautuminen tuomioistuimiin: onko väestöryhmien välillä eroja?

Kivivuori, Janne – Kuitunen, Laura – Lehti, Martti

Lakimies 2016/3–4 s. 428

Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 20.6.2016

Tiivistelmä

Ihmisten käsitykset ja mielikuvat tuomioistumista, eritoten niiden puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta, ovat keskeinen osa toimivan kansalaisyhteiskunnan kulttuurista perustaa. Luottamuksena ilmenevä legitimiteetti erottaa oikeusjärjestelmän toiminnan puhtaasta pakkovallasta. Kansainvälisten tutkimusten mukaan luottamus oikeudenkäyttöön on Suomessa verraten korkealla tasolla.

Artikkelissa tarkastellaan kansalaisten käsityksiä tuomioistuinten tasapuolisuudesta ja riippumattomuudesta. Pääasiallisena tutkimuskysymyksenä on tutkia, onko nyky-Suomessa havaittavissa eroja sosioekonomisten ja -demografisten ryhmien välillä siinä, miten ne suhtautuvat tuomioistuimiin. Kirjoittajat käyvät läpi keskeisen kotimaisen ja ulkomaisen tutkimuskirjallisuuden tutkimustradition ja vertailukohdan kuvaamiseksi. Kirjoittajien omat analyysit kohdistuvat koko väestöön, ei vain oikeudenkäyntikokemuksia omaaviin. Vastaajien omat rikosoikeudenkäyntikokemukset kuitenkin huomioidaan analyysissa, jotta väestöryhmien eroja koskevat havainnot eivät ilmennä kokemuseroja. Aineistona käytetään vuonna 2013 toteutettua kansallisesti edustavaa rikosuhrikyselyä, johon oli liitetty erillinen tuomioistuinkäsityksiä mittaava osa.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.