Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeudesta anonyymiin julkisen vallan käyttöön

Koillinen, Mikael

Lakimies 1/2016 s. 26–52
29.2.2016
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Julkisuudessa on viime aikoina käsitelty verraten runsaasti Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota Schrems-asiassa (C-362/14), joka koskee ns. Safe Harbour -järjestelyä EU:n ja Yhdysvaltain välillä. Tuomiota on pidetty yleisesti henkilötietojen suojan eli tietosuojan edistysaskeleena.Tämän vilkkaan keskustelun varjoon on jäänyt hieman toisenlainen tietosuojan kehityskulku. Euroopan unionin yleinen tuomioistuin antoi 15.7.2015 tuomion asiassa Dennekamp v. parlamentti (T-115/13, Dennekamp II). Molemmat tuomiot vastaavat kysymykseen siitä, mitä henkilötietojen suojaan liittyvä välttämättömyysvaatimus edellyttää henkilötietojen käsittelyltä. Kirjoituksessa tarkastellaan Dennekamp-tuomion kohteenakin ollutta ja otsikon mukaista kysymystä oikeudesta anonyymiin julkisen vallan käyttöön. Julkisen vallan käytön käsite ymmärretään tässä laajasti julkisuusperiaatteen mukaisesti. Tarkastelu etenee siten, että ensimmäisenä kiinnitetään huomiota Suomen asiassa esittämiin argumentteihin ja niiden taustoihin, eli julkisuusperiaatteeseen suomalaisessa perusoikeuskontekstissa. Tämän jälkeen tarkastellaan EU:n tietosuojavaltuutetun näkökulmaa asiassa sekä sen taustalla olevaa EU-oikeutta. Kirjoituksen näkökulma on julkisuusperiaatteesta kumpuava, ja lähinnä kirjoitusekonomisista syistä sananvapauden merkitys asiassa jää pääosin muussa yhteydessä tehtäväksi. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.