Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja yhdistymisvapaus – työtaisteluoikeutta vaiheittain

Lamminen, Johannes

Lakimies 6/2014 s. 844–868
18.11.2014
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Työtaisteluoikeuden perus- ja ihmisoikeusulottuvuus on viimeisen 20 vuoden aikana vahvistunut. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeen on selkiytynyt näkemys työtaisteluoikeuden tietystä suojatusta asemasta perustuslain (731/1999) 13 §:n turvaaman yhdistymisvapauden osana. Työtaisteluoikeuden perusoikeustasoinen suoja on uudistuksen jälkeen oikeuskirjallisuudessa sekä lainsäädäntö- ja oikeuskäytännössä vakiintuneesti johdettu hallituksen esityksen ammatillista yhdistymisvapautta koskevasta lausumasta, jonka mukaisesti »osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ammattiyhdistystoimintaan tai lailliseen työtaistelutoimenpiteeseen ei ole hyväksyttävä peruste esimerkiksi työstä erot-tamiseen tai erilaiseen kohteluun työelämässä». Artikkelissa tarkastellaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen työtaisteluoikeutta koskevan oikeuskäytännön kehittymistä. Tavoitteenan on tätä kautta hahmottaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan mukaisen työtaiste-luoikeuden oikeudellisen suojan kokonaisuuteen liittyviä elementtejä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.