Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Verhottu myrsky: Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla ympäristöasioissa sekä EIT:n tapaus Dubetska ja muut v. Ukraina uuden ajan kynnyksellä

Kanniainen, Otto

Lakimies 2/2024 s. 343–350
16.4.2024
Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) viidennen jaoston yksimielisessä ratkaisussa Dubetska ja muut v. Ukraina vuodelta 2011 EIT käsitteli kysymystä siitä, voivatko Ukrainan valtion omistamien hiilivoimalan ja -kaivoksen aiheuttamat saasteet muodostaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS, SopS 18–19/1990) 8 artiklan loukkauksen. Tapaus on EIT:n ympäristövahinkoja koskevan oikeuskäytännön merkkipaalu: siinä kehitettiin kriteeristö, jolla EIT nykyäänkin arvioi ympäristövahinkojen ja yksityiselämän suojan välistä suhdetta. Yksityiselämän suoja turvataan EIS 8 artiklassa, jossa todetaan jokaisella olevan oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä sekä kotiinsa kohdistuvaa kunnioitusta (1 kohta). Viranomaiset eivät saa puuttua oikeuden käyttämiseen, paitsi kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa muutamien tyhjentävästi lueteltujen painavien oikeushyvien turvaamiseksi (2 kohta). Nyt kommentoitavassa tapauksessa oli kyse siitä, oliko valittajien oikeutta yksityis- ja perhe-elämään loukattu ja oliko mahdollinen rajoitus ihmisoikeussopimuksen mukainen. Tapauksessa valittajat asuivat taloissa, joiden lähelle valtio oli rakentanut hiilivoimalan ja -kaivoksen. Kaivoksen jätteet tyhjennettiin 60-metriseksi kasvaneeseen kasaan, joka sijaitsi noin 400 metrin päässä valittajaperheiden taloista. (Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.