Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Tutkijan ja tuomarin tiedonintressien sekä sääntelykohteen intressien jännitteitä osakeyhtiöoikeudessa

Laine, Juhani

Lakimies 7–8/2022 s. 1363–1372
14.12.2022
Lyhyempi kirjoitus

Tiivistelmä

Oikeustieteen harjoittajan mahdollisuus tulkita oikeuslähteitä objektiivisesti on ollut kritiikin kohteena todennäköisesti useammin kuin tuomareiden. Tutkijalle on ollut mahdollista myös avoimesti luopua tuomarinideologian edustaman kaltaisesta pyrkimyksestä puolueettomuuteen ja omaksua avoimesti ideologinen tai poliittinen näkökulma. Tunnettuja esimerkkejä tällaisista tutkimussuuntauksista ovat meillä 1970- ja 1980-lukujen marxilainen vaihtoehtoinen lainoppi ja 1990-luvulta alkanut oikeustaloustieteellinen tutkimus. Voidaan puhua tuomarinideologiasta poikkeavasta tutkijanideologiasta. Esimerkkinä tällaisesta oikeudenalasta, jonka tutkimuksessa lähtökohdiltaan edellä tarkoitetusta tuomarinideologiasta poikkeava tutkijanideologia on meillä saanut merkittävän jalansijan, on osakeyhtiöoikeus. Luonnehdinta koskee osakkeenomistajakeskeistä, oikeustaloustieteelliseen ajatteluun pohjautuvaa niin sanottua valtavirtayhtiöoikeutta. Kotimaisen oikeustaloustieteellisen yhtiöoikeustutkimuksen piirissä on pyritty de lege lata rakentamaan osakeyhtiöoikeudelle yleisiä oppeja taloustieteestä omaksuttujen yritystoimintaa selittävien teorioiden perustalle. Kirjoituksessa tarkastellaan osakkeenomistajakeskeisyyttä tutkijan- ja tuomarinideologian viitekehyksessä.

(Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.