Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Innovaatiokumppanuus ja valtiontuki

Pesu, Jarkko

Lakimies 3–4/2022 s. 487–512
15.6.2022
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tutkitaan innovaatiokumppanuutta julkisena hankintamenettelynä. Innovaatiokumppanuudesta säädetään lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki) 38 ja 39 §:ssä. Hankintalaki pohjautuu Euroopan unionin (EU) hankintadirektiiveihin, joiden tarkoituksena on avata jäsenvaltioiden julkiset hankinnat vääristymättömälle kilpailulle takaamalla kaikille sisämarkkinoilla toimiville tarjoajille mahdollisuuden osallistua eri jäsenvaltioiden julkisiin hankintoihin.

Artikkelissa tarkastellaan, mitkä ovat edellytykset sille, että hankintayksikkö voi käyttää innovaatiokumppanuutta markkinoita vääristämättä?

Tutkimuksen metodina on lainoppi. Tutkimuskysymystä tarkastellaan EU:n valtiontukia koskevassa lainsäädännössä markkinavääristymän muodostumiselle asetettujen kriteerien valossa. Tarkastelunäkökulma on valittu siksi, että valtiontukia koskevan lainsäädännön lähtökohtaisena tarkoituksena on estää jäsenvaltiota tekemästä markkinoita vääristäviä toimenpiteitä, kun taas innovaatiokumppanuudet ovat omiaan aiheuttamaan markkinavääristymiä.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.