Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Tavoitetahallisuus – tunnusmerkistön mukainen olosuhde rikoksentekijän tavoitteena

Karkkulainen, Jussi

Lakimies 3–4/2022 s. 444–466
15.6.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää teoriaa tekijän tahdonmuodostukseen perustuvasta olosuhdetahallisuuden asteesta, tavoitetahallisuudesta. Artikkelin tarkoituksena ei ole haastaa todennäköisyystahallisuuden asemaa olosuhdetahallisuuden alarajana, vaan tarjota aikaisempien tahallisuusteorioiden rinnalle rikoslain (39/1889, RL) 3 luvun 6 §:ssä (515/2003) säädettyä tarkoitustahallisuutta vastaavaa olosuhdetahallisuuden korkeinta astetta. Artikkelissa tutkitaan, milloin rikoksentekijä toimii tavoitetahallisesti, ja miten tavoitetahallisuus pystytään näyttämään toteen rikosoikeudenkäynnissä.

Tutkimuksen metodi on kriittinen teoreettinen rikoslainoppi: artikkelissa tulkitaan rikosoikeuden yleisiin oppeihin kuuluvaa tahallisuuden käsitettä lainsäätäjän tarkoituksesta ja oikeuskirjallisuudessa esitetyistä näkemyksistä poikkeavalla tavalla.

Rikosoikeuden yleisiä oppeja sovelletaan aina rinnakkain rikoslain erityisen osan tunnusmerkistöjen kanssa. Tässä artikkelissa käytetään esimerkkeinä 1) lapsen seksuaalisen hyväksikäytön (RL 20:6) kohteena olevan henkilön ikää sekä 2) varkausrikosta (RL 28:1), jossa olosuhdetahallisuuden kohteena on se, että anastettava omaisuus kuuluu toiselle. Artikkeliin on valittu kyseiset olosuhdetahallisuuden kohteet tarkastelun pohjaksi, koska ne ovat yleisesti käytettyjä esimerkkejä tekijän tahdosta riippumattomista olosuhteista. Kyseisten tunnusmerkistöjen tulkintaan liittyvät kysymykset on rajattu tutkimusaiheen ulkopuolelle, koska tutkimus keskittyy uuden tahallisuusteorian kehittämiseen.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.