Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 2021:140 – Onko ylioppilaskunnan pakkojäsenyys perustuslain vastainen?

Meri, Otto – Muukkonen, Matti

Lakimies 1/2022 s. 210–221
28.2.2022
Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) vuosikirjapäätöksessä KHO 2021:140 oli kyse yliopistolain (558/2009) 46.3 §:ssa säädetyn ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden perustuslainmukaisuudesta ja Suomen perustuslain (731/1999, PL) 106 §:n soveltamisedellytyksistä. KHO:n ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko ylioppilaskunnan pakkojäsenyyttä koskeva yliopistolain 46.3 §:n säännös jätettävä soveltamatta sen takia, että se olisi ilmeisessä ristiriidassa PL 13 §:n 2 momentissa turvatun negatiivisen yhdistymisvapauden kanssa.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan KHO:n päätöstä ja laajemmin ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä ja sen suhdetta perustuslain suojaamaan yhdistymisvapauteen. Erityisesti kiinnitetään huomiota korkeakoululainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin ja perustuslakivaliokunnan viimeaikaiseen ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä koskevaan lausuntokäytäntöön. Taustalla on yleisempi kysymys perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön ja PL 106 §:n soveltamisedellytyksenä olevan ilmeisyysvaatimuksen välisestä suhteesta. (Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.