Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yrityskulttuuri ja yhtiön rikosoikeudellinen vastuu

Korkka-Knuts, Heli

Lakimies 7–8/2021 s. 1165–1186
15.12.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Empiirisen tutkimustiedon perusteella on ilmeistä, että yrityskulttuurilla on merkittävä yhtiöissä tapahtuvia väärinkäytöksiä selittävä merkitys. Yrityskulttuurilla tarkoitetaan tässä artikkelissa yhtiössä toimivien kesken jaettua sosiaalista tietoa vallitsevista normeista, uskomuksista ja arvoista, jotka vaikuttavat yhtiön edustajien asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Kirjoituksessa yrityskulttuuria tarkastellaan oikeudellisessa vastuukehikossa, jotta voisimme hahmottaa abstraktin kulttuurisen ilmiön konkreettista sääntelyllistä merkitystä. Kysymyksenasettelu on suomalaisessa oikeudellisessa tutkimuksessa varsin tuore, eikä yrityskulttuurin merkitystä yhtiöiden rangaistusvastuun näkökulmasta ole aiemmin juurikaan tarkasteltu. Yritystoiminnan vastuullisuus ja eettisyys on juridisessakin keskustelussa ajankohtaisempaa kuin koskaan, ja myös rikosoikeuden on osallistuttava tähän keskusteluun omalta osaltaan. Artikkelissa lähestytään yrityskulttuuria yksilön kontekstisidonnaisen päätöksenteon näkökulmasta. Tällöin on kyse siitä, miten kulttuuriset seikat vaikuttavat yksilön ja tämän toiminnan kannalta merkityksellisen ryhmän päätöksentekoon.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.