Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Veron kiertäminen tutkimuskohteena – tutkimuksen näkökulmia, menetelmiä ja suuntauksia koskeva oikeusvertaileva tarkastelu

Knuutinen, Reijo

Lakimies 7–8/2021 s. 1136–1164
15.12.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Veron kiertäminen tutkimuskohteena on ollut pitkään suosittu aihe, joka yhä edelleen kiinnostaa vero-oikeuden tutkijoita. Tutkimusaihe on haasteellinen sekä teoreettisesti että käytännöllisesti. Veron kiertämistä ei oikeastaan pystytä tyhjentävästi edes määrittelemään, vaikkakin siihen puuttumiseksi jonkinlainen tunnusmerkistö on eri valtioiden verolainsäädännöissä oleviin yleislausekkeisiin toki tullut sisällyttää.

Tässä veron kiertämistä vero-oikeudellisena tutkimuskohteena koskevassa artikkelissa viitataan veron kiertämisellä ensisijaisestikäsitteen legaalis-tekniseen merkitykseen. Tekstissä tarkastellaan oikeusvertailevasti, minkälaisia kysymyksenasetteluja tutkimukset ovat sisältäneet, millä lähestymistavoilla tai tutkimusmenetelmillä aihetta on tutkittu, ja minkälaisia tutkimussuuntauksia aiheen suhteen on vertailuvaltioissa muodostunut. Vertailuvaltioina Suomen ohella ovat Saksa ja Ruotsi.(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.