Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kaikki muutokset

Päivitetty 13.10.2017, seurattu 675/2017

Julkisoikeus

Yleishallinto-oikeus

Hallintoasioiden käsittely

Viranomaisten toiminnan julkisuus

Rekisterit ja arkistot

Hallintolainkäyttö ja hallintotuomioistuimet

Hallintotuomioistuimet

Hallintoalueet ja itsehallinto

Kunnat

Uskonnonvapaus ja uskontokunnat

Evankelis-luterilainen kirkko

Ortodoksinen kirkko

Yleinen järjestys ja turvallisuus

Yleinen järjestys

Aseet

Poliisitoimi

Pelastustoimi

Hätäkeskustoiminta

Maanpuolustus ja rajavartiointi

Maanpuolustus

Puolustusvoimat ja puolustushallinto
Asevelvollisuus

Rajat ja rajavartiointi

Rajat ja aluevedet
Rajavartiolaitos

Kansainväliset suhteet ja ulkomaalaiset

Ulkoasiainhallinto

Ulkomaalaiset

Opetustoimi

Ammatillinen koulutus

Korkeakoulutus

Yliopistot
Ammattikorkeakoulut

Siviilioikeus

Henkilöoikeus

Edunvalvonta

Yritystoiminta

Kilpailu ja julkiset hankinnat

Kilpailu

Viestintä

Viestintäverkot

Työoikeus

Työ- ja virkasuhde

Työsuhde

Virkasuhde

Henkilötiedot ja tietosuoja työelämässä

Työsuojelu

Työturvallisuus

Työsuojelun valvonta ja hallinto

Sosiaalioikeus

Sosiaaliturva

Sairausvakuutus

Tapaturmavakuutus

Opintotuki

Työttömyys- ja palkkaturva sekä työllisyyden edistäminen

Työttömyysturva

Eläkkeet

Kansaneläke

Sosiaalihuolto ja -palvelut

Sosiaalihuolto

Lastensuojelu

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto

Sosiaaliturvan hallinto, valvonta ja rahoitus

Toimeentuloturvan viranomaiset ja muut toimijat

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja maksut

Sosiaaliturvalainsäädännön kansainvälinen soveltaminen

Ympäristöoikeus

Ympäristö ja ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Luonnonsuojelu

Metsästys

Jätehuolto

Vesistöt ja vesihuolto

Vesien käyttö ja suojelu

Kiinteistöjärjestelmä

Kiinteistönmuodostaminen

Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen

Maankäyttö ja rakentaminen

Maa-ainesten käyttö

Metsä- ja erätalous

Elintarvikkeet

Rikos- ja prosessioikeus

Prosessioikeus

Ulosotto

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.