Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 2021

166 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö166/2021Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö165/2021Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (Julkaistu: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lainsäädäntö164/2021Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta  (Julkaistu: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lainsäädäntö163/2021Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta (Julkaistu: 26.2.2021)
 • Säädökset > Lainsäädäntö162/2021Valtioneuvoston asetus ajoneuvoista
 • Säädökset > Lainsäädäntö161/2021Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista
 • Säädökset > Lainsäädäntö160/2021Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö159/2021Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta ja tehostetusta kumppanuudesta Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö158/2021Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeristöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (Julkaistu: 25.2.2021)
 • Säädökset > Lainsäädäntö157/2021Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 25.2.2021)
 • Säädökset > Lainsäädäntö156/2021Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 25.2.2021)
 • Säädökset > Lainsäädäntö155/2021Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta (Julkaistu: 25.2.2021)
 • Säädökset > Lainsäädäntö154/2021Maanmittauslaitoksen työjärjestys
 • Säädökset > Lainsäädäntö153/2021Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa
 • Säädökset > Lainsäädäntö152/2021Maa- ja metsätalousministeriön asetus porovahinkolautakunnan suoritteista vuonna 2021 perittävistä maksuista
 • Säädökset > Lainsäädäntö151/2021Ruokaviraston päätös korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetun tarkastusalueen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö150/2021Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Lainsäädäntö149/2021Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Julkaistu: 22.2.2021)
 • Säädökset > Lainsäädäntö148/2021Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016–2018 ja 2020–2022 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Julkaistu: 22.2.2021)
 • Säädökset > Lainsäädäntö147/2021Laki tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (Julkaistu: 19.2.2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.