Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1986

515 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö710/1986Päätös kalastuksen väliaikaisesta järjestämisestä Pielisjoessa
 • Säädökset > Lainsäädäntö708/1986Päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö706/1986Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §: n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö704/1986Valtioneuvoston päätös kihlakunnista
 • Säädökset > Lainsäädäntö701/1986Asetus maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
 • Säädökset > Lainsäädäntö698/1986Asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä
 • Säädökset > Lainsäädäntö697/1986Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista
 • Säädökset > Lainsäädäntö696/1986Päätös Sveitsin kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö692/1986Asetus vesi- ja ympäristöhallinnon väliaikaisesta järjestämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö686/1986Asetus kaikkinaisten naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö685/1986Laki kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö682/1986Valtioneuvoston päätös alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavien järjestysohjeiden soveltamisesta eräisiin satamiin (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö673/1986Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö672/1986Asetus vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö671/1986Asetus Sveitsin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö670/1986Laki Sveitsin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö669/1986Päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö668/1986Päätös Nurmijärven kunnan kantokykyluokan vahvistamisesta uudelleen vuodeksi 1986
 • Säädökset > Lainsäädäntö667/1986Päätös sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä käytettävistä eläimistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö664/1986Päätös kansanedustajain paikkojen jaosta eri vaalipiirien kesken

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.