Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1983

544 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö1155/1983Päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1154/1983Päätös vuodelta 1983 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1153/1983Päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1152/1983Päätös saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1148/1983Asetus valtion polttoainekeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1142/1983Laki kansanterveyslaitoksen aluelaitoksen henkilökunnan aseman järjestämisestä aluelaitoksen tehtävien siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö1141/1983Asetus geologian tutkimuskeskuksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1133/1983Päätös eläinlääkäreiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten valtionosuuden perusteista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1132/1983Asetus valtion lihantarkastamon suoritteista perittävistä maksuista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1131/1983Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1129/1983Asetus kansaneläkelain 42 a §:ssä tarkoitetuista hoitolaitoksista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1125/1983Laki vuodelta 1984 suoritettavasta työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1117/1983Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1984
 • Säädökset > Lainsäädäntö1114/1983Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämästä pienten ja keskisuurten yritysten liikkeenjohdollisesta koulutuksesta perittävistä maksuista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1112/1983Asetus Ajokki Oy:n lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1111/1983Asetus Imatran Voima Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1110/1983Asetus Oy Sisu-Auto Ab:n lainojen valtion takauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1109/1983Asetus neuvostoliittolaisten järjestöjen osallistumisesta kalanviljelystoimenpiteisiin Inarinjärven kalakantojen säilyttämiseksi Neuvostoliiton kanssa tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1107/1983eräästä poikkeuksesta rakennuslakiin (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1105/1983Laki varmuusvarastointimaksusta (kumottu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.