Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1980

570 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö1107/1980Päätös kuoreen ja muikun kalastamisesta Kymen läänissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1105/1980Asetus Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuosina 1975 ja 1976 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1104/1980Asetus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehtyä yleissopimusta (CMR) koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1103/1980Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1102/1980Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 7 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1101/1980Asetus kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien selkkausten uhrien suojelemisesta tehtyjen, vuoden 1949 Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1100/1980Laki kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyn, vuonna 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1099/1980Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1098/1980Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1097/1980Laki öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta. (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1096/1980Päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvien oppilaiden majoitus- ja ruokailukustannuksista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1095/1980Päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvalle oppilaalle myönnettävästä erityistuesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1094/1980Päätös kurssiaikana palkkaa tai muuta vastaavaa tuloa saavan työllisyyskoulutukseen osallistuvan oppilaan oikeudesta koulutustukeen sekä ilmaiseen oppilasmajoitukseen ja ruokailuun (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1093/1980Päätös asumistuen määräytymisperusteista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1092/1980Päätös niistä perusteista, joiden mukaan rakennusten jälleenhankinta-arvo on vuodelta 1980 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa arvioitava
 • Säädökset > Lainsäädäntö1090/1980Valtioneuvoston päätös valtion radiorahaston varojen käytöstä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1087/1980Laki vuodelta 1981 suoritettavasta työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja vakuutetun sairausvakuutusmaksusta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1086/1980Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1981
 • Säädökset > Lainsäädäntö1083/1980Laki eräästä poikkeuksesta rakennuslakiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö1082/1980Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.