Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1976

545 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö1154/1976Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta lievästi myrkyllisiksi torjunta-aineiksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö1152/1976Päätös rukiin tuotantopalkkiosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1151/1976Päätös ruisseoksen hinnanalennuskorvauksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1150/1976Päätös teollisuuden alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1148/1976Asetus tilastokeskuksen suoritteista perittävistä maksuista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1143/1976Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vuonna 1977 sovellettavasta pidätystaulukosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1142/1976Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1977 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1141/1976Päätös vuodelta 1976 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1139/1976Päätös yleisten ammattikoulujen kustannuksiin myönnettävistä erikoisavustuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1137/1976Päätös kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1128/1976Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1127/1976Päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1126/1976Päätös liikevaihtoverolain aiheuttamista muutoksista lääketaksaan (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1125/1976Päätös lihan tuotantoavustuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1124/1976Päätös maidon tuotantoavustuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1118/1976Laki eräiden metsänparannuslainojen takaisinperinnän nopeuttamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1110/1976Laki kansaneläkelaissa ja eräissä muissa laeissa säädettyjen etuuksien poikkeuksellisesta korottamisesta elinkustannusten nousun johdosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1109/1976Laki vuositulon arvioimisesta eräissä tapauksissa kansaneläkettä ja eräitä muita eläkkeitä määrättäessä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1101/1976Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1977
 • Säädökset > Lainsäädäntö1100/1976Päätös traktorien työturvallisuusmääräyksistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1099/1976Päätös niistä perusteista, joiden mukaan liikevaihtoverolain muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 1976 annetun lain voimaantulosäännöksessä tarkoitetut vähennykset määrätään
 • Säädökset > Lainsäädäntö1091/1976Laki vuodelta 1977 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1089/1976Päätös tupakkavalmisteista suoritettavasta lisäverosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1088/1976Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan jatkamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1080/1976Päätös Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisessä ympäristönsuojelusopimuksessa tarkoitetusta valvontaviranomaisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1078/1976Asetus Joensuun korkeakoulun virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1077/1976Asetus Kuopion korkeakoulun virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1076/1976Asetus Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1072/1976Päätös liikevaihtoveron palauttamisesta voin hinnanalennusmaksuista maksuvelvollisille aiheutuvan ylimääräisen liikevaihtoverorasituksen korvaamiseksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö1070/1976Asetus metsäntutkimuslaitoksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1067/1976Laki Koillis-Atlantin kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1062/1976Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa yhteistyöstä terveydenhuollon, sosiaaliturvan ja lääketieteen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1061/1976Asetus yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivan kansainvälisen instituutin perussääntöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1060/1976Asetus työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1059/1976Asetus satamissa käytettyjen uusien lastinkäsittelymenetelmien sosiaalisia vaikutuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1058/1976Asetus suojelua bentseenimyrkytysvaaroilta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1057/1976Asetus työntekijäin edustajien suojelua yrityksessä ja heidän toimintansa helpottamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1056/1976Asetus työkyvyttömyys-, vanhuus- ja jälkeenjääneiden etuuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1055/1976Asetus Neuvostoliiton kanssa tieteellis-teknillisestä yhteistoiminnasta tehdyn sopimuksen edellyttämän suomalais-neuvostoliittolaisen komitean suomalaisesta osapuolesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1054/1976Asetus Italian kanssa sivistyksellisestä ja tieteellisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1047/1976Päätös eräiden nimismiespiirien uudelleen järjestämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1046/1976Päätös valtionosuuden ja -avustuksen suorittamisen eräistä edellytyksistä kuntien ja kuntainliittojen hankinnoissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö1044/1976Asetus valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1043/1976Asetus Kokkolan kaupungin ruotsinkielisen nimen muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1040/1976Asetus tuulaakimaksun perusteesta 1 päivän tammikuuta 1977 ja 31 päivän maaliskuuta 1978 välisenä aikana
 • Säädökset > Lainsäädäntö1039/1976Laki tuulaakimaksun perusteesta 1 päivän tammikuuta 1977 ja 31 päivän maaliskuuta 1978 välisenä aikana
 • Säädökset > Lainsäädäntö1036/1976Päätös niistä perusteista, joiden mukaan kunnan on suoritettava korvausta toiselle kunnalle tämän kunnan koulua käyvästä oppilaasta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1033/1976Päätös korkopalkkio- ja säästöpalkintotalletuksista annetun lain mukaisten säästöpalkintojen suuruudesta vuodelta 1977 toimitettavassa arvonnassa
 • Säädökset > Lainsäädäntö1032/1976Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1031/1976Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1976 tulo- ja menoarvioon

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.