Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1972

555 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö965/1972Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1973
 • Säädökset > Lainsäädäntö964/1972Päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
 • Säädökset > Lainsäädäntö959/1972Laki vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun ja sairausvakuutusmaksun huomioon ottamisesta merimiesverotuksessa vuonna 1973
 • Säädökset > Lainsäädäntö958/1972Laki vuodelta 1973 suoritettavan vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä
 • Säädökset > Lainsäädäntö955/1972Laki väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista säännöksistä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö953/1972Asetus pohjoismaiden terveydenhoitokorkeakoulua koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö952/1972Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa diplomaattisten suhteiden solmimisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö951/1972Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tullikysymyksissä tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö950/1972Laki Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tullikysymyksistä tehdyn sopimuksen eräiden muutosten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö949/1972Asetus Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen ja sen liitteiden eräiden määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö948/1972Laki Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen ja sen liitteen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö947/1972Asetus Puolan kanssa tehdyn konsulisopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö946/1972Laki Puolan kanssa tehdyn konsulisopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö945/1972Päätös eräälle sairaalalle myönnetystä oikeudesta perityttää sairaalamaksuja ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä
 • Säädökset > Lainsäädäntö944/1972Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö933/1972Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö931/1972Päätös Jyväskylän yliopiston opettajanvalmistuslaitoksen englannin kielen lehtorin viran siirtämisestä yliopiston humanistiseen tiedekuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö925/1972Asetus oppikoulun kouluneuvoston jäsenten ja apujäsenten vaaleista
 • Säädökset > Lainsäädäntö924/1972Asetus kansainvälisessä posti- ja teleliikenteessä sovellettavan kultafrangin vasta-arvon ja eräiden maksujen määräämisestä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö921/1972Laki valtion väestönsuojelukoulusta (kumottu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.