Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1969

522 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö930/1969Asetus Svasimaan kansalaisten viisumivapaudesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö929/1969Asetus Unkarin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö928/1969Asetus Suomen Tasavallan ja Korean Demokraattisen Kansantasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö927/1969Asetus suosituimmuuden soveltamisesta Korean Demokraattisen Kansantasavallan alueelta peräisin oleviin tavaroihin
 • Säädökset > Lainsäädäntö926/1969Asetus Suomen Tasavallan ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan välillä tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö925/1969Laki kansainvälisistä kehitysluotoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö924/1969Päätös niistä perusteista, joiden mukaan asuin-, toimisto-, myymälä-, talous-, tehdas- ja varastorakennusten jälleenhankinta-arvo on vuodelta 1969 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa arvioitava
 • Säädökset > Lainsäädäntö919/1969Päätös Loimaan kauppalan seurakunnan nimen muuttamisesta Loimaan kaupunkiseurakunnaksi ja Loimaan seurakunnan nimen muuttamisesta Kanta-Loimaan seurakunnaksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö918/1969Asetus tapaturmavirastosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö917/1969Asetus eräiden opetusministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö916/1969Asetus Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumien selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö915/1969Päätös valtion eläkelain 2 §:ssä säädetyn keskimääräisen työansion markkamäärän tarkistamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö914/1969Päätös maatilataloutta harjoittavan verovelvollisen veroilmoituksen antamisajan pidentämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö913/1969Päätös voin hinnanalennusmaksusta
 • Säädökset > Lainsäädäntö912/1969Päätös Lauttasaaren maantiesillan liikennöimisestä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö911/1969Päätös sairausvakuutuslain 16 §:ssä säädettyjen markkamäärien korottamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö907/1969K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö906/1969Asetus eräiden valtioneuvoston kanslian hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö905/1969Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B- liitettä koskevan muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö904/1969Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention D- liitettä koskevien muutosten voimaansaattamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.