Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1959

389 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö488/1959Asetus Valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö482/1959Ennakkoperintäasetus (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö480/1959Laki biljardinpidosta suoritettavan maksun lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö477/1959Laki valtion vuoden 1960 obligaatiolainojen veronhuojennuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö476/1959Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö475/1959Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa sovellettavasta pidätystaulukosta vuonna 1960
 • Säädökset > Lainsäädäntö473/1959Päätös eräistä moottoripyöristä suoritetun moottoripyöräveron palautuksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö472/1959Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
 • Säädökset > Lainsäädäntö471/1959Päätös eräiden kylien siirtämisestä Kemiön kunnasta Perniön kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö470/1959Asetus eräistä kansainvälisen pikatiedotussopimuksen lennätinohjesäännössä ja puhelinohjesäännössä mainituista maksuista
 • Säädökset > Lainsäädäntö468/1959Asetus ennakkoperintälain soveltamisesta kunnallis- ja kirkollisveron sekä kansaneläkevakuutusmaksun osalta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Lainsäädäntö467/1959Asetus eräpoliisista
 • Säädökset > Lainsäädäntö463/1959Päätös valuutan säännöstelystä
 • Säädökset > Lainsäädäntö462/1959Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö461/1959Laki viljan hinnasta eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö454/1959Asetus eräiden eläkkeiden myöntämisestä ja maksamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö449/1959Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1960
 • Säädökset > Lainsäädäntö448/1959Asetus keskusverolautakunnasta
 • Säädökset > Lainsäädäntö447/1959Asetus maatalouskerhoneuvojaopistosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö445/1959Asetus kotitalousopettajien valmistuksesta Savonlinnan seminaarissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö444/1959Asetus Helsingin kotitalousopettajaopistosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö443/1959Laki aluevaihdosta valtion ja Mikkelin kaupungin välillä
 • Säädökset > Lainsäädäntö441/1959Laki valuutan säännöstelystä
 • Säädökset > Lainsäädäntö440/1959Päätös metsänhoitolautakuntien metsäkiinnityksistä pidettävän luettelon kaavasta
 • Säädökset > Lainsäädäntö439/1959Päätös eräiden suoritusten maksamisesta edelleen tarkistettuina
 • Säädökset > Lainsäädäntö438/1959Asetus Konnunsuon keskusvankilan eräiden toimien lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö437/1959Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä vakuutusmaksujen ja työssäoloaikojen ottamisesta huomioon työttömyysvakuutuksessa vakuutetun siirtyessä maasta toiseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö436/1959Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa yhteistoiminnasta eläinlääkinnön alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö435/1959Asetus Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö434/1959Laki Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken tehdyn lisäpöytäkirjan eräiden säännösten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö433/1959Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1959 aikana
 • Säädökset > Lainsäädäntö431/1959Asetus ojittamista tai pengertämistä varten valtion varoista annetun lainan vakuudesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö430/1959Laki ojittamista tai pengertämistä varten valtion varoista annetun lainan vakuudesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö422/1959Päätös oravan pyynnistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö421/1959Päätös maidon kuljetusavustuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö420/1959Päätös maitotaloustuotannon tukemiseksi Pohjois-Suomessa, itäisellä rajaseudulla ja ulkosaaristossa annettavista avustuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö419/1959Asetus ennakkoperintälain soveltamisesta kirkollisverojen perimiseen
 • Säädökset > Lainsäädäntö418/1959Ennakkoperintälaki (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö417/1959Päätös kuljetettavien kaasusäiliöiden rakenteesta, tarkastuksesta ja käytöstä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö415/1959Asetus valtiotieteellisen virkatutkinnon ja hallinto-opin kandidaatin tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö 13.11.1959/408 Asetus Viikin opetus- ja koetilan ranta- ja vesialueiden muodostamisesta erityiseksi luonnonsuojelualueeksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö407/1959J julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1960
 • Säädökset > Lainsäädäntö406/1959Asetus maksuista kotimaisessa puhelinliikenteessä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö401/1959Päätös Kuopion läänin kihlakuntien uudelleen järjestämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö400/1959Asetus Suomen ja Ranskan välisten maahantuloleimausten poistamista koskevaan sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö399/1959Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1959 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lainsäädäntö397/1959Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö396/1959Asetus joka sisältää liikennevakuutusyhdistyksen säännöt (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö395/1959Päätös eläinlääketieteellisen korkeakoulun obstetriikan ja gynekologian laitoksen sekä ambulatorisen klinikan virkatoimista suoritettavista maksuista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö394/1959Päätös näädän ja saukon pyydystämisestä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.