Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1959

389 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö52/1959Päätös irtolaisten työlaitoshoidon päiväkustannuksien määrän vahvistamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö51/1959Päätös Alkon Eläkesäätiö s.r., Osuuskassojen Eläkesäätiö s.r., Rauma. Repola Oy:n Toimihenkilöiden Eläkesäätiö s.r. ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiö s.r. nimisten eläkesäätiöiden suoritettavien eläkkeiden ulosmittauskiellosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö50/1959Päätös yleiseen alkoholistihuoltolaan määrätyn hoidosta huoltolassa sekä matkasta huoltolaan ja sieltä pois johtuvista kustannuksista ja yleisen alkoholistihuoltolan hoitomaksuista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö49/1959Asetus englantilaisen filologian toisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
 • Säädökset > Lainsäädäntö48/1959Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö47/1959Asetus lääkintöhallitukselle annetusta oikeudesta myöntää säteilysuojauslain tarkoittamia turvallisuuslupia (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö46/1959Asetus oikeuskanslerin viraston kirjaajan viran muuttamisesta toimistosihteerin viraksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö45/1959Asetus työturvallisuuslain soveltamisesta lain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö44/1959Asetus Valtioneuvoston oikeuttamisesta antamaan valtion takuita pientonniston rakennusluottojen vakuudeksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö43/1959Laki eräpoliisista
 • Säädökset > Lainsäädäntö42/1959Päätös kansakoulurakennusten piirustusten, työselitysten ja normaalihintojen perusteista
 • Säädökset > Lainsäädäntö40/1959Päätös meijerivoista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö39/1959Asetus eräiden valtiovarainministeriön sekä sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö38/1959Asetus asuntotuotannon veronhuojennuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö37/1959Asetus öljyn aiheuttaman meren saastunnan ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö36/1959Asetus Suomen ja Norjan välillä vakuutusmaksujen ja työssäoloaikojen ottamisesta huomioon työttömyysvakuutuksessa vakuutetun siirtyessä maasta toiseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö35/1959Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen liitteeseen VII tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö34/1959Asetus Suomen ja Japanin kesken maahantuloleimausten poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö33/1959Laki eräiden uusien virkojen ja toimien perustamisesta eräisiin virastoihin ja yleisiin laitoksiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö32/1959Laki Suomen Tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö31/1959Päätös kalastuksen kieltämisestä eräissä vesissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö30/1959Päätös asuntolainojen korosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö29/1959Asetus ruotsalaisen matkustaja-aluksen vapauttamisesta luotsinkäyttövelvollisuudesta eräissä tapauksissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö27/1959Asetus Valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö25/1959Asetus Suomen ja Ruotsin välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen täydentämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö21/1959Laki kaupungin järjestysoikeudesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö20/1959Laki kaupungin ja maaseudun oikeudenhoidon yhteisestä järjestämisestä eräissä tapauksissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö18/1959Päätös Maakiinteistöpankki Oy nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö16/1959Asetus Helsingin yliopistossa suoritettavasta hallinto-opin kandidaatin tutkinnosta annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö15/1959Asetus eräiden Helsingin yliopiston lainopillisen tiedekunnan professorin virkojen järjestelystä
 • Säädökset > Lainsäädäntö13/1959Laki korkeakouluissa opiskelevien ja niissä loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden opintolainojen valtiontakauksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö12/1959Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatalouskiinteistö on vuodelta 1958 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa arvioitava
 • Säädökset > Lainsäädäntö11/1959Päätös tuontikaupparahastosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö9/1959Päätös hinnantasauslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö7/1959Päätös valtiolle maksettavan virkatalonvuokran ja muun valtiolle viljassa suoritettavan korvauksen määräämisestä vuonna 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö6/1959Päätös niistä kursseista, joita on noudatettava ulkomaan rahan määräisiä arvoja muutettaessa Suomen rahaksi vuonna 1959 tapahtuvaa tulo- ja omaisuusverotusta varten
 • Säädökset > Lainsäädäntö3/1959Asetus ammattioppilaitoksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö2/1959Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen tiekuljetussopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1/1959K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.