Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1959

389 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö323/1959Asetus verotuslain soveltamisesta kirkollisverojen määräämiseen
 • Säädökset > Lainsäädäntö322/1959Asetus huviverolautakunnasta
 • Säädökset > Lainsäädäntö321/1959Laki välittömän verotuksen hallinnosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö320/1959Päätös eräille yhteisöille vuonna 1959 määrättävän tulo- ja omaisuusveron ennakon korotuksen kantamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö319/1959Päätös veropiireistä Ahvenanmaan maakunnassa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö318/1959Päätös B- ja C-luokan väestönsuojista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö317/1959Asetus eräitten riistaeläinten rauhoittamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö316/1959Asetus Espanjan kansalaisten viisumivapaudesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö308/1959Laki kotimaisen kylvösiementuotannon edistämisestä vuosina 1960-1964
 • Säädökset > Lainsäädäntö306/1959Päätös hirvien tekemien vahinkojen korvaamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö305/1959Asetus Hyvinkään-Karkkilan rautatien liittämisestä Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton väliseen rautatieyhdysliikenteeseen
 • Säädökset > Lainsäädäntö303/1959Asetus kansakoulun asuntolanhoitajain valmistuksesta Kemijärven seminaarissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö302/1959Asetus eräiden professorin virkojen perustamisesta Oulun yliopistoon
 • Säädökset > Lainsäädäntö301/1959Asetus englannin kielen lehtorin viran perustamisesta Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun
 • Säädökset > Lainsäädäntö300/1959Asetus Suomen ja Ranskan kesken kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen ehkäisemiseksi perintöverotuksen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö299/1959Asetus Suomen ja Ranskan kesken kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tulo- ja omaisuusverojen alalla sekä niitä koskevan vastavuoroisen hallinnollisen virka-avun sääntöjen vahvistamiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö298/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö297/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö296/1959Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Porin maalaiskunnasta Porin kaupunkiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö293/1959Asetus asutushallituksen pääjohtajan viran muuttamisesta sopimuspalkkaiseksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö292/1959Asetus Seinäjoen kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö291/1959Asetus Salon kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö290/1959Asetus Rovaniemen kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö289/1959Asetus Riihimäen kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö288/1959Asetus Kouvolan kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö287/1959Asetus Hyvinkään kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö283/1959Laki uutistilan perustamispalkkiosta eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö282/1959Laki Helsingin kotitalousopettajaopistosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö 26.6.1959/279 Liikennevakuutuslaki (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö278/1959Päätös meijerivoista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö275/1959Laki yhteismetsän verottamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö274/1959Laki eräiden yhteisöjen tulon perusteella valtiolle suoritettavan ennakon korottamisesta vuonna 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö270/1959Päätös tulojen enimmäismääristä perheenasuntoavustuksia myönnettäessä
 • Säädökset > Lainsäädäntö269/1959Päätös asuntotuotantolaissa tarkoitetun lisälainan ja asunto-osakelainan myöntämisperusteista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö268/1959Asetus asuntotuotantolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö267/1959Asetus Helsingin yliopiston lainopillisen tiedekunnan tutkinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö 26.6.1959/266 Rakennusasetus (kumoutunut)
 • Säädökset > Lainsäädäntö265/1959Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1959 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lainsäädäntö264/1959Päätös Porvoon kihlakunnan perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö262/1959Asetus Porvoon kihlakunnan henkikirjoittajan viran perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö260/1959Laki takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö254/1959Laki valtion vuoden 1959 obligaatiolainojen veronhuojennuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö250/1959Päätös Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö249/1959Päätös lisätystä rakennushallituksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö248/1959Asetus väliaikaisen tulliaseman perustamisesta Korppooseen
 • Säädökset > Lainsäädäntö247/1959Asetus työnvälityslain täytäntöönpanosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö246/1959Työnvälityslaki (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö245/1959Päätös valtion työntekijäin eläkkeistä annetun asetuksen soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö244/1959Päätös eräiden suoritusten maksamisesta vuodelta 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö243/1959Päätös meijerivoista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.