Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1959

389 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö393/1959Päätös niistä perusteista, joiden mukaan viljelysmaan pistearvot on maatalouskiinteistöjen verojyvityksessä määrättävä
 • Säädökset > Lainsäädäntö392/1959Asetus lihan ja lihavalmisteiden tuonnista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö391/1959Päätös uutistilan perustamispalkkiosta eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö390/1959Päätös verokuutiometrin rakenteesta eri osissa maata
 • Säädökset > Lainsäädäntö386/1959Sisäministeriön päätös rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö385/1959Päätös ammatinopettajan tutkinnosta ja ammattioppilaitosten opettajan valmistuksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö384/1959Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Iisalmen maalaiskunnasta Kiuruveden kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö383/1959Päätös erään tilan siirtämisestä Mustasaaren kunnasta Laihian kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö382/1959Päätös eräiden tilojen ja tilanosien siirtämisestä Kylmäkosken kunnasta Urjalan kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö381/1959Asetus asevelvollisuuden täyttämisestä aseettomana (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö380/1959Asetus Suomen liittymisestä Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 19 päivänä maaliskuuta 1955 tehtyyn sopimukseen näiden maiden välisen liikenteen terveydenhoidollisen tarkastuksen helpottamisesta 10 päivänä syyskuuta 1959 tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö379/1959Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan liitteen XIII voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö378/1959K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö376/1959Asetus maatalouskiinteistöjen verotuksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö374/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö373/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö370/1959Päätös meijerivoista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö369/1959Päätös eläinlääkärien laillistamistutkinnosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö368/1959Asetus verotuslain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Lainsäädäntö367/1959Asetus maanmittauspalkkioiden korottamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö366/1959Päätös metsänhoitolautakunnan jäsenten vaalin toimittamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö363/1959Asetus kansakoulunopettajain eräistä opetusnäytteistä suoritettavista maksuista
 • Säädökset > Lainsäädäntö361/1959Asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksestä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö359/1959Asetus eräiden lähettiläiden virkojen haltijoilla olevasta suurlähettilään arvosta ja asemasta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö358/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö357/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö356/1959Päätös niistä perusteista, joiden mukaan kunnan on suoritettava korvausta toiselle kunnalle tämän kunnan varsinaisessa kansakoulussa käyvästä oppilaasta
 • Säädökset > Lainsäädäntö355/1959Päätös eräiltä verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö353/1959Asetus taiteiden edistämiseksi annettavien valtion apurahojen jakamisesta kolmivuotiskautena 1960 - 62
 • Säädökset > Lainsäädäntö352/1959Asetus tariffista, jota sovelletaan valtionrautateillä Suomen-Ruotsin- Norjan-Tanskan tavarayhdysliikenteessä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö350/1959Päätös asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1960
 • Säädökset > Lainsäädäntö349/1959Päätös meijerivoin hinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö348/1959Päätös valtion viljavaraston kotimaisesta rukiista ja vehnästä maksettavista hinnoista
 • Säädökset > Lainsäädäntö347/1959Päätös valtion elintarviketutkimuslaitoksista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö346/1959Asetus eräiden merenkulkulaitoksen alusten virkojen ja toimien lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö343/1959Asetus välittömän verotuksen hallinnosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö340/1959Päätös kotivoin hinnanalennuskorvauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö337/1959Asetus eräiden valtiovarainministeriön ja välittömän verotuksen hallinnon virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö336/1959Asetus Suomen diplomaattisten, konsuli- ja kaupallisten edustajien sijoituksesta ja toimipiireistä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö335/1959Asetus eräiden lähettiläiden virkojen haltijoilla olevasta suurlähettilään arvosta ja asemasta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö334/1959Asetus Suomen ja Tsekkoslovakian välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö333/1959Asetus Suomen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö332/1959Päätös eräiden urakka-asioiden käsittelystä valtion talonrakennustöissä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö330/1959Asetus eräiden virkojen ja toimien perustamisesta Helsingin kotitalousopettajaopistoon
 • Säädökset > Lainsäädäntö329/1959Asetus Suomen Tasavallan ja Unkarin Kansantasavallan välillä tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö328/1959Asetus Norjan kanssa tehdyn kalastusoikeutta Tenon Alakönkäällä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö327/1959Asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen muutoksesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö326/1959Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen liitteen XII voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö325/1959Laki aluevaihdosta valtion ja Iisalmen kaupungin välillä
 • Säädökset > Lainsäädäntö 17.7.1959/324 Liikennevakuutusasetus (kumoutunut)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.