Edilexissä on huoltokatko torstaina 17.6.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1959

389 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö565/1959Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö560/1959Laki voimataloudelle annettavista valtion takauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö559/1959Laki aluevaihdosta valtion ja Jyväskylän kaupungin välillä
 • Säädökset > Lainsäädäntö558/1959Laki Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tavaratoimituksista vuosina 1961-1965 tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö557/1959Laki joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö556/1959Päätös turvallisuusmääräyksistä kaivoksissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö555/1959Päätös ennakonpidätyksen toimittamisesta ennakkoperintälain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö554/1959Päätös kärpän pyydystämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö553/1959Päätös rukiin tuomisesta tullitta maahan
 • Säädökset > Lainsäädäntö548/1959Laki Suomen Tasavallan ja Kanadan välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden säännöksien hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö547/1959Päätös valuutan säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö542/1959Asetus valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö541/1959Laki valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö539/1959Valuuttakauppa-asetus
 • Säädökset > Lainsäädäntö538/1959Valuuttakauppalaki (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö537/1959Asetus eräiden sopimustulleihin tehtyjen muutosten ja lisäysten voimaansaattamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö536/1959Laki eräistä muutoksista ja lisäyksistä sopimustulleihin
 • Säädökset > Lainsäädäntö535/1959Asetus Suomen-Sveitsin välillä kesäkuun 24 päivänä 1927 allekirjoitettuun väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten voimaansaattamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö534/1959Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö533/1959Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1959 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lainsäädäntö531/1959Asetus työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta
 • Säädökset > Lainsäädäntö530/1959Verotusasetus (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö529/1959Laki eräistä verosopimuksissa tarkoitetuista tuloista pidätettävästä ennakosta ja suoritettavasta tulosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö528/1959Laki työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta
 • Säädökset > Lainsäädäntö525/1959Laki eräiden talletusten veronhuojennuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö521/1959Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
 • Säädökset > Lainsäädäntö519/1959Laki Kaulirannan-Kolarin radan rakentamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö518/1959Laki laintarkastuskunnasta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö517/1959Laki eräiden virkojen perustamisesta valtioneuvoston ministeriöihin (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö516/1959Asetus polttoöljystä suoritetun liikevaihtoveron palauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö515/1959Päätös hiilestä ja koksista suoritettavasta liikevaihtoveron täydennysverosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö514/1959Päätös voin vähittäismyyntipäällyksiä koskevasta poikkeuksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö513/1959Päätös värjätyn makkaran kuoren käytön sallimisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö512/1959Päätös polttoöljyn värjäämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö511/1959Päätös Naantalin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö510/1959Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Oravaisten ja Vöyrin kunnista Alahärmän kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö509/1959Päätös erään tilan siirtämisestä Piippolan kunnasta Kestilän kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö508/1959Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Lahden kaupungista Hollolan kuntaan ja päinvastoin
 • Säädökset > Lainsäädäntö507/1959Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Taivassalon, Kustavin ja Vehmaan kunnista Lokalahden kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö506/1959Asetus eräitä määräyksiä ulostekojen, yleisten maksujen, toimituskirjain lunastuksen tahi muun sellaisen ulosmittauksesta sisältävän 27 päivänä helmikuuta 1897 annetun asetuksen muuttamisesta.
 • Säädökset > Lainsäädäntö504/1959Asetus Turkin kanssa tehdyn maksusopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö499/1959Laki kunnan lisätalousarviosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö498/1959Päätös asuinhuoneistojen vuokrakustannusten noususta
 • Säädökset > Lainsäädäntö497/1959Päätös liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden säännöstelystä Helsingin kaupungissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö496/1959Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä
 • Säädökset > Lainsäädäntö495/1959Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
 • Säädökset > Lainsäädäntö494/1959Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista Ahvenanmaan maakunnassa vuonna 1960
 • Säädökset > Lainsäädäntö493/1959Päätös tulitikkuverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö492/1959Päätös kotivoin hinnanalennuskorvauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö489/1959Asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.