Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1959

389 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö114/1959Asetus Suomen diplomaattisten, konsuli- tai kaupallisten edustajien sijoituksesta ja toimipiireistä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö113/1959Asetus ulkoasiainhallinnon viran ja toimen haltijoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö112/1959Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö109/1959Asetus sosiaaliministeriön huolto- ja väestöosaston lastensuojelutoimiston toimistosihteerin viran muuttamisesta osastosihteerin viraksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö108/1959Asetus tarkastajan viran perustamisesta kouluhallitukseen ja eräiden kouluhallituksen virkojen ja toimien muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö106/1959Asetus valtion oppikoulujen eräiden ylimääräisten lehtorin tointen täyttämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö104/1959Asetus kansalaiskoulun opettajan tutkinnon väliaikaisesta järjestämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö103/1959Päätös asutusrahastosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö102/1959Asetus maatalousministeriön tehtävistä asutushallinnon alalla
 • Säädökset > Lainsäädäntö101/1959Päätös avustuksista maatalouskoneiden hankkimiseksi pienviljelijäväestölle
 • Säädökset > Lainsäädäntö100/1959Päätös meijerivoista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö97/1959Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö96/1959Asetus liikennemerkkejä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö95/1959Asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö94/1959Päätös tupakkavalmisteista suoritettavasta lisäverosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö93/1959Asetus kalastusvakuutusyhdistyksistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö90/1959Asetus maatalousministeriön asutusasiainosaston virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja asutushallituksen virkojen ja toimien perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö89/1959Päätös timotein siemenen viennin rajoittamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö88/1959Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö87/1959Asetus eräiden valtion maataloudellisten oppilaitosten hallinnon uudelleen järjestelystä
 • Säädökset > Lainsäädäntö86/1959Asetus eräiden seminaarien virkojen ja toimien lakkauttamisesta, perustamisesta ja muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö85/1959Asetus eräiden oikeusministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta ja muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö84/1959Asetus lähettäjän toimen perustamisesta valtioneuvoston kansliaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö83/1959Asetus kansainvälisessä postiliikenteessä käytetyn kultafrangin vasta- arvosta Suomen rahana ja eräistä sanotussa liikenteessä kysymykseen tulevista maksuista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö82/1959Päätös maankäyttölainojen korosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö81/1959Päätös asutustarkastajien johtosäännöstä
 • Säädökset > Lainsäädäntö80/1959Päätös varsinaisten yhteislaitumien ohjesäännöstä
 • Säädökset > Lainsäädäntö79/1959Päätös asutusyhteismetsistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö78/1959Päätös maankäyttölainoista
 • Säädökset > Lainsäädäntö77/1959Päätös maankäyttölaissa tarkoitetuista rakentamisavustuksista ja -palkkioista sekä lisälainoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö76/1959Asetus asutushallituksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö74/1959Asetus eräiden vuokra-alueiden lunastamisesta maalaiskunnissa annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö73/1959Asetus asutuslainsäädännön kumoamiseen liittyvistä toimenpiteistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö72/1959Asetus valtion maan käyttämisestä ja maan pakkolunastamisesta maankäyttölain tarkoituksiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö71/1959Asetus asutusyhteismetsistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö70/1959Asetus yhteislaitumista
 • Säädökset > Lainsäädäntö69/1959Asetus maankäyttölainoista
 • Säädökset > Lainsäädäntö68/1959Maankäyttöasetus
 • Säädökset > Lainsäädäntö67/1959Päätös eräiden nimismiespiirien uudelleen järjestämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö66/1959Asetus apulaiskirjaajan viran perustamisesta Lapin lääninhallitukseen ja eräiden lääninhallitusten toimien muuttamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö65/1959Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta tai muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö63/1959Asetus Suomen ja Sveitsin välisen lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö 13.2.1959/62 Asetus lakisääteisen mittaustoiminnan kansainvälisen järjestön perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö59/1959Asetus puolustusministeriön ja puolustuslaitoksen eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja siirtämisestä sekä eräiden toimien nimien muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö58/1959Päätös eräiden kihlakuntien ja nimismiespiirien uudelleen järjestämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö57/1959Asetus eräiden maatalousministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta ja muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö56/1959Asetus Lepaan kotitalouskoulun muuttamisesta Lepaan emäntäkouluksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö55/1959Asetus eräiden yksityisluontoisten maataloudellisten oppilaitosten ottamisesta valtion haltuun
 • Säädökset > Lainsäädäntö54/1959Asetus eräiden valtion oppikoulujen virkojen ja toimien lakkauttamisesta, perustamisesta ja muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö53/1959Asetus Puolan kanssa tehdyn maksusopimuksen määräysten muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö52/1959Päätös irtolaisten työlaitoshoidon päiväkustannuksien määrän vahvistamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö51/1959Päätös Alkon Eläkesäätiö s.r., Osuuskassojen Eläkesäätiö s.r., Rauma. Repola Oy:n Toimihenkilöiden Eläkesäätiö s.r. ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiö s.r. nimisten eläkesäätiöiden suoritettavien eläkkeiden ulosmittauskiellosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö50/1959Päätös yleiseen alkoholistihuoltolaan määrätyn hoidosta huoltolassa sekä matkasta huoltolaan ja sieltä pois johtuvista kustannuksista ja yleisen alkoholistihuoltolan hoitomaksuista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö49/1959Asetus englantilaisen filologian toisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
 • Säädökset > Lainsäädäntö48/1959Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö47/1959Asetus lääkintöhallitukselle annetusta oikeudesta myöntää säteilysuojauslain tarkoittamia turvallisuuslupia (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö46/1959Asetus oikeuskanslerin viraston kirjaajan viran muuttamisesta toimistosihteerin viraksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö45/1959Asetus työturvallisuuslain soveltamisesta lain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö44/1959Asetus Valtioneuvoston oikeuttamisesta antamaan valtion takuita pientonniston rakennusluottojen vakuudeksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö43/1959Laki eräpoliisista
 • Säädökset > Lainsäädäntö42/1959Päätös kansakoulurakennusten piirustusten, työselitysten ja normaalihintojen perusteista
 • Säädökset > Lainsäädäntö40/1959Päätös meijerivoista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö39/1959Asetus eräiden valtiovarainministeriön sekä sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö38/1959Asetus asuntotuotannon veronhuojennuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö37/1959Asetus öljyn aiheuttaman meren saastunnan ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö36/1959Asetus Suomen ja Norjan välillä vakuutusmaksujen ja työssäoloaikojen ottamisesta huomioon työttömyysvakuutuksessa vakuutetun siirtyessä maasta toiseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö35/1959Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen liitteeseen VII tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö34/1959Asetus Suomen ja Japanin kesken maahantuloleimausten poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö33/1959Laki eräiden uusien virkojen ja toimien perustamisesta eräisiin virastoihin ja yleisiin laitoksiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö32/1959Laki Suomen Tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö31/1959Päätös kalastuksen kieltämisestä eräissä vesissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö30/1959Päätös asuntolainojen korosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö29/1959Asetus ruotsalaisen matkustaja-aluksen vapauttamisesta luotsinkäyttövelvollisuudesta eräissä tapauksissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö27/1959Asetus Valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö25/1959Asetus Suomen ja Ruotsin välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen täydentämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö21/1959Laki kaupungin järjestysoikeudesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö20/1959Laki kaupungin ja maaseudun oikeudenhoidon yhteisestä järjestämisestä eräissä tapauksissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö18/1959Päätös Maakiinteistöpankki Oy nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö16/1959Asetus Helsingin yliopistossa suoritettavasta hallinto-opin kandidaatin tutkinnosta annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö15/1959Asetus eräiden Helsingin yliopiston lainopillisen tiedekunnan professorin virkojen järjestelystä
 • Säädökset > Lainsäädäntö13/1959Laki korkeakouluissa opiskelevien ja niissä loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden opintolainojen valtiontakauksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö12/1959Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatalouskiinteistö on vuodelta 1958 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa arvioitava
 • Säädökset > Lainsäädäntö11/1959Päätös tuontikaupparahastosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö9/1959Päätös hinnantasauslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö7/1959Päätös valtiolle maksettavan virkatalonvuokran ja muun valtiolle viljassa suoritettavan korvauksen määräämisestä vuonna 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö6/1959Päätös niistä kursseista, joita on noudatettava ulkomaan rahan määräisiä arvoja muutettaessa Suomen rahaksi vuonna 1959 tapahtuvaa tulo- ja omaisuusverotusta varten
 • Säädökset > Lainsäädäntö3/1959Asetus ammattioppilaitoksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö2/1959Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen tiekuljetussopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1/1959K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.