Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1959

389 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö242/1959Laki veronhuojennustilille tehdyn talletuksen vähentämisestä verotuksessa
 • Säädökset > Lainsäädäntö241/1959Laki Suomen ja Ranskan kesken kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen ehkäisemiseksi perintöverotuksen alalla tehdyn sopimuksen eräiden säännöksien hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö240/1959Laki Suomen ja Ranskan kesken kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tulo- ja omaisuusverojen alalla sekä niitä koskevan vastavuoroisen hallinnollisen virka-avun sääntöjen vahvistamiseksi tehdyn sopimuksen eräiden säännöksien hyväksymisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö237/1959Väestönsuojeluasetus
 • Säädökset > Lainsäädäntö236/1959Päätös ylimääräisten lisäeläkkeiden myöntämisestä eräille puolustusvoimain entisille viran tai toimen haltijoille
 • Säädökset > Lainsäädäntö235/1959Asetus eräiden kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön kohdistuviin hallinnonhaaroihin kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta, muuttamisesta, siirtämisestä ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö234/1959Laki valtion hevosjalostuslaitoksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö233/1959Laki eräiden suoritusten maksamisesta vuodelta 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö232/1959Päätös kuoreen pyynnistä Kivijärvessä Luumäen ja Lemin kuntien alueella
 • Säädökset > Lainsäädäntö231/1959Päätös valmistavista ammattikouluista
 • Säädökset > Lainsäädäntö227/1959Asetus puumarkkinatieteen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
 • Säädökset > Lainsäädäntö226/1959Asetus sovelletun matematiikan professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
 • Säädökset > Lainsäädäntö225/1959Asetus lisätystä rakennushallituksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö224/1959Asetus valtion rakennustoimikunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö223/1959Asetus Suomen ja Turkin väliseen maahantuloleimausten poistamista koskevaan sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö222/1959Asetus hirven metsästyksestä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö221/1959Asetus valtakunnan maarajan lähellä olevien kiinteistöjen nautintaoikeuden supistamisesta annetun lain soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö219/1959Laki asevelvollisuuden täyttämisestä aseettomana (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö218/1959Laki aluevaihdosta valtion ja Riihimäen kauppalan välillä
 • Säädökset > Lainsäädäntö217/1959Asetus korkeakouluissa opiskelevien ja niissä loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden opintolainojen valtiontakauksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö216/1959Asetus Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan historiallis- kielitieteellisen osaston opiskelijain määrän rajoittamisesta tietyssä oppiaineessa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö215/1959Asetus Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen apulaisopettajan toimista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö213/1959Asetus Espoon tuomiokunnan tuomarinviran perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö212/1959Asetus valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö210/1959Asetus jalohaukan rauhoittamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö209/1959Asetus psykologian lehtorin viran perustamisesta Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun
 • Säädökset > Lainsäädäntö208/1959Asetus eräiden virkojen perustamisesta Oulun yliopistoon
 • Säädökset > Lainsäädäntö207/1959Asetus Oulun yliopiston toiminnan aloittamisesta ja yliopiston väliaikaisesta hallinnosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö206/1959Asetus sisältävä Oulun yliopiston perussäännön
 • Säädökset > Lainsäädäntö203/1959Päätös metallilankaverkosta valmistetun pyydyksen käyttämisestä eräillä vesistöalueilla
 • Säädökset > Lainsäädäntö202/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö201/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö200/1959Päätös Espoon tuomiokunnan perustamisesta sekä Helsingin, Lohjan, Mäntsälän, Porvoon ja Raaseporin tuomiokuntien uudelleen muodostamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö199/1959Päätös ammattioppilaitoksille omien huoneistojen hankkimiseksi annettavan valtionavustuksen perusteista
 • Säädökset > Lainsäädäntö198/1959Päätös Suomen Hypoteekkiyhdistys nimisen hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö197/1959Päätös lastenkotien vuosimenoihin vuonna 1959 annettavan valtionavun määrän vahvistamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö196/1959Asetus pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö195/1959Päätös kotimaisen juurikassokerituotannon turvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen perusteiden vahvistamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö194/1959Päätös kotivoin hinnanalennuskorvauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö191/1959Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö189/1959Asetus Helsingin hiippakunnan perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö186/1959Päätös erään tilan ja alueen siirtämisestä Vehkalahden kunnasta Haminan kaupunkiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö185/1959Päätös erään tilan siirtämisestä Sippolan kunnasta Valkealan kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö184/1959Päätös erään tilan siirtämisestä Lammin kunnasta Hämeen läänin Kosken kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö183/1959Päätös erään tilanosan siirtämisestä Peräseinäjoen kunnasta Jalasjärven kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö182/1959Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Seinäjoen kauppalasta Ilmajoen kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö181/1959Päätös kotimaisen juurikassokerituotannon turvaamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö179/1959Asetus voista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö178/1959Laki kirkollisverotusta koskevien kirkkolain säännösten muuttamista.
 • Säädökset > Lainsäädäntö177/1959eräistä muutoksista ja lisäyksistä Suomen evankelis- luterilaiselle kirkolle annettuun kirkkolakiin. (Alkuperäinen laki annettu 1869).
 • Säädökset > Lainsäädäntö175/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö174/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö173/1959Päätös Kansallis-Osake-Pankki nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö169/1959Asetus orjuuden, orjakaupan ja orjuuteen verrattavien järjestelmien ja käytännön tukahduttamista koskevan lisäsopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö168/1959Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen kalastusta ja hylkeenpyyntiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö166/1959Päätös asuntotuotannon veronhuojennuslaissa tarkoitetusta käyvästä korosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö165/1959Päätös eräille sairaaloille myönnetystä oikeudesta ulosotattaa sairaalamaksut ilman tuomiota tai päätöstä
 • Säädökset > Lainsäädäntö164/1959Päätös meijerivoista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö163/1959Päätös maatalouden tuotantokustannusten tasoittamiseksi ja tuotannon edistämiseksi viljelijöille myönnettävistä avustuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö161/1959Päätös kunnan maksamien työttömyysavustusten korvaushakemukseen liitettävästä selvityksestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö160/1959Päätös polttoöljyn värjäämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö159/1959Päätös kulutusmaidon rasvapitoisuuden vakioinnista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö158/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö157/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö156/1959Asetus Suomen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan postihallintojen välillä tehdyn, postipakettien vaihtoa koskevan sopimuksen voimassaolon lakkaamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö155/1959Laki Helsingin yliopiston kanslerin palkkauksesta ja eläkkeestä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö154/1959Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1959 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lainsäädäntö152/1959Asetus Helsingin toisen lyseon toimintamuodon muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö151/1959Asetus Varkauden yhteislyseon toimintamuodon muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö150/1959Asetus Tyrvään yhteislyseon toimintamuodon muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö149/1959Asetus Puolalan yhteislyseon toimintamuodon muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö148/1959Asetus Lapuan yhteislyseon toimintamuodon muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö147/1959Asetus Kouvolan lyseon toimintamuodon muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö146/1959Asetus Hämeenlinnan lyseon toimintamuodon muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö145/1959Asetus Siilinjärven keskikoulun toimintamuodon ja nimen muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö144/1959Asetus Alppilan yhteislyseon perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö143/1959Asetus Islannin kanssa tehdyn maksusopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö142/1959Asetus maankäyttölain ja siihen liittyvän lainsäädännön soveltamisesta Sallan, Kuusamon ja Kemijärven kunnissa sekä Kuusamon kuntaan aikaisemmin kuuluneessa osassa Posion kuntaa
 • Säädökset > Lainsäädäntö141/1959Asetus maanhankintalain nojalla poisotettavien puiden sekä siirrettävien rakennusten otto- ja siirtoaikojen pitentämisestä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö140/1959Päätös eräistä ravintorasvoista suoritettavasta valmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö139/1959Laki eräistä ravintorasvoista suoritettavasta valmisteverosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö138/1959Asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö136/1959Päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö135/1959Laki tullien kantamisesta vuonna 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö134/1959Päätös maalaiskuntien ja kauppaloiden kansakoulurakennusten kunnossapitoavustusten perusteiden vahvistamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö133/1959Päätös maalaiskuntien ja kauppaloiden kansakoulurakennusten kunnossapitoavustusten perusteista
 • Säädökset > Lainsäädäntö132/1959Päätös maidon kuljetusavustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö131/1959Päätös maidon kuljetusavustuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö130/1959Asetus kauppa-alusten konepäällystön pätevyyskirjoista
 • Säädökset > Lainsäädäntö128/1959Asetus kahden talousopettajattaren toimen lakkauttamisesta Helsingin sairaanhoitajaopistossa
 • Säädökset > Lainsäädäntö127/1959Asetus työttömyysavustuksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö126/1959Laki työttömyysavustuksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö125/1959Päätös piisamin pyynnistä vuonna 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö124/1959Päätös avustuksista AIV-rehusäiliöiden rakentamiseksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö123/1959Päätös veropiireistä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö121/1959Asetus eräistä Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisessä postipakettiliikenteessä suoritettavista maksuista annetun asetuksen kumoamisesta.
 • Säädökset > Lainsäädäntö120/1959Laki vuodelta 1959 suoritettavasta moottoriajoneuvoverosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö119/1959Päätös maitotaloustuotannon tukemiseksi Pohjois-Suomessa, itäisellä rajaseudulla ja ulkosaaristossa annettavista avustuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö118/1959Päätös kaupungeille ja kauppaloille kansakoululaitoksen ylläpitämiseen vuodelta 1958 oppilasmäärän mukaan maksettavasta valtionavustuksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö117/1959Päätös kauppaloille kansakoululaitoksen ylläpitämiseen kansakoululain mukaan vuodelta 1958 oppilasmäärän perusteella maksettavasta valtionavustuksesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.