Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1959

389 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö393/1959Päätös niistä perusteista, joiden mukaan viljelysmaan pistearvot on maatalouskiinteistöjen verojyvityksessä määrättävä
 • Säädökset > Lainsäädäntö392/1959Asetus lihan ja lihavalmisteiden tuonnista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö391/1959Päätös uutistilan perustamispalkkiosta eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö390/1959Päätös verokuutiometrin rakenteesta eri osissa maata
 • Säädökset > Lainsäädäntö386/1959Sisäministeriön päätös rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö385/1959Päätös ammatinopettajan tutkinnosta ja ammattioppilaitosten opettajan valmistuksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö384/1959Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Iisalmen maalaiskunnasta Kiuruveden kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö383/1959Päätös erään tilan siirtämisestä Mustasaaren kunnasta Laihian kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö382/1959Päätös eräiden tilojen ja tilanosien siirtämisestä Kylmäkosken kunnasta Urjalan kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö381/1959Asetus asevelvollisuuden täyttämisestä aseettomana (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö380/1959Asetus Suomen liittymisestä Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 19 päivänä maaliskuuta 1955 tehtyyn sopimukseen näiden maiden välisen liikenteen terveydenhoidollisen tarkastuksen helpottamisesta 10 päivänä syyskuuta 1959 tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö379/1959Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan liitteen XIII voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö378/1959K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö376/1959Asetus maatalouskiinteistöjen verotuksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö374/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö373/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö370/1959Päätös meijerivoista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö369/1959Päätös eläinlääkärien laillistamistutkinnosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö368/1959Asetus verotuslain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Lainsäädäntö367/1959Asetus maanmittauspalkkioiden korottamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö366/1959Päätös metsänhoitolautakunnan jäsenten vaalin toimittamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö363/1959Asetus kansakoulunopettajain eräistä opetusnäytteistä suoritettavista maksuista
 • Säädökset > Lainsäädäntö361/1959Asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksestä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö359/1959Asetus eräiden lähettiläiden virkojen haltijoilla olevasta suurlähettilään arvosta ja asemasta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö358/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö357/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö356/1959Päätös niistä perusteista, joiden mukaan kunnan on suoritettava korvausta toiselle kunnalle tämän kunnan varsinaisessa kansakoulussa käyvästä oppilaasta
 • Säädökset > Lainsäädäntö355/1959Päätös eräiltä verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö353/1959Asetus taiteiden edistämiseksi annettavien valtion apurahojen jakamisesta kolmivuotiskautena 1960 - 62
 • Säädökset > Lainsäädäntö352/1959Asetus tariffista, jota sovelletaan valtionrautateillä Suomen-Ruotsin- Norjan-Tanskan tavarayhdysliikenteessä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö350/1959Päätös asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1960
 • Säädökset > Lainsäädäntö349/1959Päätös meijerivoin hinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö348/1959Päätös valtion viljavaraston kotimaisesta rukiista ja vehnästä maksettavista hinnoista
 • Säädökset > Lainsäädäntö347/1959Päätös valtion elintarviketutkimuslaitoksista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö346/1959Asetus eräiden merenkulkulaitoksen alusten virkojen ja toimien lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö343/1959Asetus välittömän verotuksen hallinnosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö340/1959Päätös kotivoin hinnanalennuskorvauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö337/1959Asetus eräiden valtiovarainministeriön ja välittömän verotuksen hallinnon virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö336/1959Asetus Suomen diplomaattisten, konsuli- ja kaupallisten edustajien sijoituksesta ja toimipiireistä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö335/1959Asetus eräiden lähettiläiden virkojen haltijoilla olevasta suurlähettilään arvosta ja asemasta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö334/1959Asetus Suomen ja Tsekkoslovakian välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö333/1959Asetus Suomen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö332/1959Päätös eräiden urakka-asioiden käsittelystä valtion talonrakennustöissä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö330/1959Asetus eräiden virkojen ja toimien perustamisesta Helsingin kotitalousopettajaopistoon
 • Säädökset > Lainsäädäntö329/1959Asetus Suomen Tasavallan ja Unkarin Kansantasavallan välillä tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö328/1959Asetus Norjan kanssa tehdyn kalastusoikeutta Tenon Alakönkäällä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö327/1959Asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen muutoksesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö326/1959Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen liitteen XII voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö325/1959Laki aluevaihdosta valtion ja Iisalmen kaupungin välillä
 • Säädökset > Lainsäädäntö 17.7.1959/324 Liikennevakuutusasetus (kumoutunut)
 • Säädökset > Lainsäädäntö323/1959Asetus verotuslain soveltamisesta kirkollisverojen määräämiseen
 • Säädökset > Lainsäädäntö322/1959Asetus huviverolautakunnasta
 • Säädökset > Lainsäädäntö321/1959Laki välittömän verotuksen hallinnosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö320/1959Päätös eräille yhteisöille vuonna 1959 määrättävän tulo- ja omaisuusveron ennakon korotuksen kantamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö319/1959Päätös veropiireistä Ahvenanmaan maakunnassa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö318/1959Päätös B- ja C-luokan väestönsuojista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö317/1959Asetus eräitten riistaeläinten rauhoittamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö316/1959Asetus Espanjan kansalaisten viisumivapaudesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö308/1959Laki kotimaisen kylvösiementuotannon edistämisestä vuosina 1960-1964
 • Säädökset > Lainsäädäntö306/1959Päätös hirvien tekemien vahinkojen korvaamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö305/1959Asetus Hyvinkään-Karkkilan rautatien liittämisestä Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton väliseen rautatieyhdysliikenteeseen
 • Säädökset > Lainsäädäntö303/1959Asetus kansakoulun asuntolanhoitajain valmistuksesta Kemijärven seminaarissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö302/1959Asetus eräiden professorin virkojen perustamisesta Oulun yliopistoon
 • Säädökset > Lainsäädäntö301/1959Asetus englannin kielen lehtorin viran perustamisesta Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun
 • Säädökset > Lainsäädäntö300/1959Asetus Suomen ja Ranskan kesken kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen ehkäisemiseksi perintöverotuksen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö299/1959Asetus Suomen ja Ranskan kesken kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tulo- ja omaisuusverojen alalla sekä niitä koskevan vastavuoroisen hallinnollisen virka-avun sääntöjen vahvistamiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö298/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö297/1959Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
 • Säädökset > Lainsäädäntö296/1959Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Porin maalaiskunnasta Porin kaupunkiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö293/1959Asetus asutushallituksen pääjohtajan viran muuttamisesta sopimuspalkkaiseksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö292/1959Asetus Seinäjoen kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö291/1959Asetus Salon kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö290/1959Asetus Rovaniemen kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö289/1959Asetus Riihimäen kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö288/1959Asetus Kouvolan kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö287/1959Asetus Hyvinkään kaupungin perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö283/1959Laki uutistilan perustamispalkkiosta eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö282/1959Laki Helsingin kotitalousopettajaopistosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö 26.6.1959/279 Liikennevakuutuslaki (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö278/1959Päätös meijerivoista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö275/1959Laki yhteismetsän verottamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö274/1959Laki eräiden yhteisöjen tulon perusteella valtiolle suoritettavan ennakon korottamisesta vuonna 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö270/1959Päätös tulojen enimmäismääristä perheenasuntoavustuksia myönnettäessä
 • Säädökset > Lainsäädäntö269/1959Päätös asuntotuotantolaissa tarkoitetun lisälainan ja asunto-osakelainan myöntämisperusteista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö268/1959Asetus asuntotuotantolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö267/1959Asetus Helsingin yliopiston lainopillisen tiedekunnan tutkinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö 26.6.1959/266 Rakennusasetus (kumoutunut)
 • Säädökset > Lainsäädäntö265/1959Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1959 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lainsäädäntö264/1959Päätös Porvoon kihlakunnan perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö262/1959Asetus Porvoon kihlakunnan henkikirjoittajan viran perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö260/1959Laki takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö254/1959Laki valtion vuoden 1959 obligaatiolainojen veronhuojennuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö250/1959Päätös Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö249/1959Päätös lisätystä rakennushallituksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö248/1959Asetus väliaikaisen tulliaseman perustamisesta Korppooseen
 • Säädökset > Lainsäädäntö247/1959Asetus työnvälityslain täytäntöönpanosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö246/1959Työnvälityslaki (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö245/1959Päätös valtion työntekijäin eläkkeistä annetun asetuksen soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö244/1959Päätös eräiden suoritusten maksamisesta vuodelta 1959
 • Säädökset > Lainsäädäntö243/1959Päätös meijerivoista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.