Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1948

600 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö834/1948VNP Suomen sekä Ison-Britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen 23 artiklan 2 kohdan soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö833/1948Asetus petoeläinten tapporahojen suorittamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö831/1948Asetus metsänparannuslain toimeenpanemisesta yksityismailla.
 • Säädökset > Lainsäädäntö830/1948Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin säännöksistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö826/1948Laki viljelysmaan sekä heinämaan ja laitumen väliaikaisesta vuokraamisesta siirtoväelle
 • Säädökset > Lainsäädäntö825/1948Laki eräisiin kiinteistöluovutuksiin sisältyneiden kohtuuttomien kauppaehtojen tarkistamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö823/1948Päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Vesannon kunnasta Konneveden kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö822/1948Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Halikon kunnasta Uskelan kuntaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö821/1948Päätös kyydinpidosta vuosina 1950-1952
 • Säädökset > Lainsäädäntö820/1948Päätös kuljetettavien kaasusäiliöiden rakenteesta ja tarkastuksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö817/1948Laki valtioneuvoston oikeuttamisesta vaihtamaan valtion omistama Kokkolan yhteislyseon talo ja tontti toiseen tonttiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö815/1948Päätös puolukkalaatikoiden hinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta.
 • Säädökset > Lainsäädäntö812/1948Päätös marmelaadin ylimmistä myyntihinnoista. (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö811/1948Päätös kärpän ja näädän pyynnistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö810/1948Päätös maan jakamisesta veropiireihin.
 • Säädökset > Lainsäädäntö808/1948J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1949.
 • Säädökset > Lainsäädäntö807/1948Asetus Neuvostoliittoinstituutista ja sen yhteyteen perustettavasta keskuskirjastosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä instituutin toiminnasta. (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö805/1948Päätös toisen korvauslain soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö804/1948Asetus Pohjoismaista Postiliittoa koskevan sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.
 • Säädökset > Lainsäädäntö802/1948Asetus henkikirjoittajista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö800/1948Päätös alusten lastauksessa ja purkauksessa noudatettavien järjestysohjeiden soveltamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö798/1948Päätös vuodelta 1947 suoritettavan tulo- ja omaisuusveron kannosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö794/1948Asetus merimiesten asunnoista aluksessa.
 • Säädökset > Lainsäädäntö791/1948Päätös tuulimyllyjen jauhatusmaksuista eräissä tapauksissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö790/1948Päätös puun hankintatoiminnan edistämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
 • Säädökset > Lainsäädäntö788/1948Päätös maalaiskuntien kansakoulurakennusten piirustusten, normaalihintojen ja kunnossapitokustannusten perusteista.
 • Säädökset > Lainsäädäntö787/1948Asetus lapsen elatusavun turvaamisesta eräissä tapauksissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö786/1948Päätös postisäästöpankin tehtävien välittämisestä maksettavista korvauksista ja palkkioista. (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö784/1948Päätös vuoden 1948 joulukuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
 • Säädökset > Lainsäädäntö782/1948Päätös oravan pyynnistä.
 • Säädökset > Lainsäädäntö777/1948Asetus valtion eläinlääkintölaboratorion valmisteista ja tutkimuksista suoritettavasta korvauksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö773/1948Päätös kala-astioiden hinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö770/1948Päätös eräiden suklaatuotteiden luovutuksen säännöstelystä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö768/1948Päätös väkirehun säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö767/1948Päätös sähkölaitoksien ja sähköllä toimivien hissien tarkastuksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö766/1948Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä ja huoneistojen käytön tehostamisesta annettujen valtioneuvoston päätöksien soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö765/1948Päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1949 tammikuun aikana.
 • Säädökset > Lainsäädäntö764/1948Päätös toisessa korvauslaissa tarkoitettujen obligatioiden arvon vahvistamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö763/1948Päätös siemenviljan laatuvaatimuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö760/1948Asetus tie- ja vesirakennushallinnon vanhemman ja nuoremman rakennusmestarin virkojen muuttamisesta vanhemman ja nuoremman tiemestarin viroiksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö759/1948Asetus Unkarin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö758/1948Asetus Jugoslavian kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö757/1948Asetus Bulgarian kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö756/1948Päätös lääketaksan vahvistamisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö755/1948Päätös liikevaihtoveron aiheuttamista muutoksista lääketaksaan (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö753/1948Asetus eräiden yksityisten rautateiden liittämisestä Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton väliseen rautatieyhdysliikenteeseen
 • Säädökset > Lainsäädäntö751/1948Asetus Neuvostoliiton Saksan miehitysvyöhykkeen kanssa tehdyn tavaranvaihto- ja maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
 • Säädökset > Lainsäädäntö748/1948Päätös virvoitusjuomien hinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö747/1948Päätös vaatetuskortin pistekuponkien ohella jalkineita luovutettaessa vaadittavista erikoiskupongeista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö746/1948Päätös eräiden taimistotuotteiden hinnoista (kumottu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.