Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1946

603 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö955/1946Päätös hevosenkenkien ja kengitysnaulojen jakelusta vuoden 1947 tammikuun 1 päivän ja maaliskuun 31 päivän välisenä aikana
 • Säädökset > Lainsäädäntö952/1946Päätös eräiden hintojen ja maksujen alentamista koskevista tarkemmista määräyksistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö951/1946Päätös työpalkkojen säännöstelystä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö949/1946Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä perunatärkkelyksen säännöstelystä
 • Säädökset > Lainsäädäntö947/1946Päätös maan väliaikaisesta vuokraamisesta eräissä tapauksissa rintamasotilaille, sotainvaliideille ja sotaleskille annetun lain toimeenpanosta ja soveltamisesta.
 • Säädökset > Lainsäädäntö946/1946Laki maan väliaikaisesta vuokraamisesta eräissä tapauksissa rintamasotilaille, sotainvaliideille ja sotaleskille.
 • Säädökset > Lainsäädäntö944/1946Asetus eräiden lääkintölaitoksen virkojen ja toimien muuttamisesta ja lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö943/1946Asetus lähetystöjen ja konsulinvirastojen toimitusmaksuista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö942/1946Päätös ennakkopidätyksen toimittamisesta eräissä kausiluontoisissa töissä maksettavasta palkasta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö939/1946Asetus Pohjoismaista Postiliittoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta. (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö938/1946Asetus työaikalain soveltamisesta julkisten yhteisöjen viran tai toimen haltijoihin (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö937/1946Asetus tiedoitustoiminnan väliaikaisesta valvomisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö936/1946Asetus eräiden asevelvollisten vapauttamisesta vakinaisesta palveluksesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö934/1946Päätös vuotien luokittelusta ja ylimmistä hinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö933/1946Päätös vuotien ylimmistä hinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö928/1946Päätös porsaiden ylimmistä myyntihinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta.
 • Säädökset > Lainsäädäntö927/1946Päätös turkislampaan nahkojen säännöstelyn kumoamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö924/1946Päätös eräiden hintojen ja maksujen alentamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö922/1946Päätös vihkimisoikeuden myöntämisestä Suomen Vapaa Evankelis- Luterilainen Kirkko-nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle
 • Säädökset > Lainsäädäntö919/1946Laki veritutkimuksen toimittamisesta avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen elatusvelvollisuuden määräämistä koskevissa asioissa (kumottu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.