Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Vuosihakemisto, 1944

731 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lainsäädäntö1073/1944Päätös punaisten muuritiilien kaupasta ja ylimmistä myyntihinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1072/1944Asetus työnvälitysasioiden väliaikaisesta alistamisesta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön johtoon
 • Säädökset > Lainsäädäntö1071/1944Asetus perimiskuitista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1070/1944Päätös julkisten huvien toimeenpanoa rajoittavista yleisistä määräyksistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1069/1944Päätös vihkimisoikeuden myöntämisestä "Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto" nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle
 • Säädökset > Lainsäädäntö1067/1944Laki Lisäys vuoden 1944 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lainsäädäntö1066/1944Laki ampuma-aseen hallussapitoluvan hankkimisesta eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö1064/1944Päätös kosmeettisten tuotteiden valmistuksesta ja laatuvaatimuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1063/1944Päätös rakennusturvepehkun ylimmistä myyntihinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1062/1944Päätös tekstiili- ja nahkatarvikkeiden hankkimiseen oikeuttavien, kupongeilla varustettujen ostolupien ja ostolupakorttien voimassaoloajoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1061/1944Päätös raudan ja teräksen säännöstelystä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1060/1944Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1059/1944Asetus joukkotyöriitojen sovittelijain luvusta ja toimialasta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1057/1944Laki merivakuutusliikkeen harjoittamisoikeuden väliaikaisesta rajoittamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1053/1944Päätös suomalaiselle aluksenhenkilökunnalle meriturmassa hävinneestä henkilökohtaisesta omaisuudesta tulevan korvauksen väliaikaisesta korottamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1050/1944Asetus eräiden merenkulkuhallinnon virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1049/1944Asetus pitkäaikaisesta nuhteettomasta siviili- ja sotilaspalveluksesta annettavasta kunniamerkistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1048/1944Päätös perhelisälain toimeenpanosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1047/1944Asetus perhelisälain toimeenpanosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1045/1944Asetus heinämaan ja laitumen väliaikaisesta vuokraamisesta siirtoväelle
 • Säädökset > Lainsäädäntö1044/1944Laki heinämaan ja laitumen väliaikaisesta vuokraamisesta siirtoväelle
 • Säädökset > Lainsäädäntö1043/1944Laki siirtoväen vuokraamien alueiden vuokramaksuista annettavista valtion takuista
 • Säädökset > Lainsäädäntö1042/1944Laki työväenopistojen valtionavustuksen maksattamisesta työkaudelta 1944-1945
 • Säädökset > Lainsäädäntö1041/1944Laki kansanopistojen valtionavustuksen maksattamisesta työkaudelta 1944-1945
 • Säädökset > Lainsäädäntö1040/1944Päätös metsähallituksen arvioimisosaston kartografin toimen haltijalle myönnetystä osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
 • Säädökset > Lainsäädäntö1039/1944Päätös maan jakamisesta luotsipiireihin (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1037/1944Asetus edustajanvaalien toimittamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1036/1944Asetus tilapäisestä poikkeuksesta Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun perussääntöön
 • Säädökset > Lainsäädäntö1035/1944Laki eräiden kirkollisten suoritusten perusteista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1034/1944Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1033/1944Laki evankelisluterilaisen kirkon papeille ja kanttori-urkureille suoritettavasta kasvatusavusta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1032/1944Laki evankelisluterilaisten seurakuntien pappien ja kanttori-urkurien palkkauksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1030/1944Päätös luiden ylimmistä myyntihinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1028/1944Päätös tullimyllyjen ylimmistä jauhatusmaksuista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1027/1944Päätös eräistä poikkeuksista viljan säännöstelystä katoalueilla
 • Säädökset > Lainsäädäntö1026/1944Päätös tekstiili-ja nahkatarvikkeiden jakelupistemääristä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1022/1944Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava työntekijäin tapaturmavakuutuslaissa säädettyä keskipäiväpalkkaa ja vuosityöansiota laskettaessa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1021/1944Päätös valtion rakennushallinnon rakennuspiireistä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1020/1944Päätös kaupunkien ja kauppalain tonttikirjan ja maarekisterin laatimisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1019/1944Päätös huojennusten myöntämisestä Lapin ja Oulun läänin eräissä kunnissa vuoden 1943 tulon ja omaisuuden perusteella määrättyjen verojen ja sotalainan maksamisessa
 • Säädökset > Lainsäädäntö1018/1944Asetus tiedoitustoiminnan väliaikaisesta valvomisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1017/1944Asetus eräiden virkojen perustamisesta sisäasiainministeriöön
 • Säädökset > Lainsäädäntö1016/1944Laki valtion omistaman postisäästöpankin käytössä olevan tontin luovuttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö1014/1944Päätös palkkanormien määräämisestä maataloustöitä varten vuodeksi 1945 (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1013/1944Päätös lomanviettoasuntojen määräämisestä asunnonvälityksen alaisiksi Tuusulan kunnassa
 • Säädökset > Lainsäädäntö1012/1944Päätös julkisen asunnonvälityksen toimeenpanemisesta ja huoneistojen käytön tehostamiseksi määrättyjen toissijaisten toimenpiteiden soveltamisesta Perniön kunnassa
 • Säädökset > Lainsäädäntö1011/1944Päätös huoneistojen käytön tehostamiseksi määrättyjen toissijaisten toimenpiteiden soveltamisesta Alavuden kunnassa
 • Säädökset > Lainsäädäntö1010/1944Päätös huoneenvuokrasäännöstelyn ja julkisen asunnonvälityksen toimeenpanemisesta Someron kunnassa
 • Säädökset > Lainsäädäntö1009/1944Päätös pienasuntolainojen myöntämisestä
 • Säädökset > Lainsäädäntö1008/1944Laki köyhäinhoidollisesta kotipaikkaoikeudesta eräissä tapauksissa (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1007/1944Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1944 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lainsäädäntö1006/1944Laki Lisäys vuoden 1944 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lainsäädäntö1004/1944Päätös suksien ylimmistä myyntihinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1002/1944Päätös poltettujen kattotiilien ylimmistä myyntihinnoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö1001/1944Päätös selluloosaliisterin ja selluloosahyytelön säännöstelystä (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö999/1944Päätös lihan luovutusvelvollisuudesta korsirehun sijasta
 • Säädökset > Lainsäädäntö998/1944Asetus valtion polttoainetoimistosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö997/1944Päätös Kurkijoen ja Petsamon kihlakuntain lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö996/1944Päätös valtion ammattientarkastajain virka-alueista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö993/1944Asetus erikoistyöleireistä annetun lain soveltamisen lakkaamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö992/1944Laki kuuromykkäin ammattikouluista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö991/1944Asetus siirtoväen henkikirjoituksesta v. 1945
 • Säädökset > Lainsäädäntö990/1944Laki valtakunnasta luovutetun tai vuokratun alueen siirtoväen henkikirjoituksesta vuonna 1945
 • Säädökset > Lainsäädäntö989/1944Laki kruununvoudin ja apulaiskruununvoudin virkojen lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö988/1944J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1945
 • Säädökset > Lainsäädäntö987/1944Asetus väliaikaisen valtion tiedoituskeskuksen perustamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö985/1944Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
 • Säädökset > Lainsäädäntö983/1944Asetus eräiden ammattientarkastukseen kuuluvien virkojen ja toimien lakkauttamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö982/1944Asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö980/1944Laki rajavartiolaitoksesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö979/1944Päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1945
 • Säädökset > Lainsäädäntö978/1944Laki korotettujen tullien kantamisesta vuonna 1945
 • Säädökset > Lainsäädäntö977/1944Laki eräiden kiinteistöosakkeiden hankkimisen rajoittamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö976/1944Laki kiinteistön hankkimisen rajoittamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö975/1944Laki uusien virkojen ja toimien perustamisesta eräisiin virastoihin ja yleisiin laitoksiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö974/1944Päätös vuoden 1945 tammikuun aikana ostokorteilla hankittavien tarvikkeiden määristä
 • Säädökset > Lainsäädäntö972/1944Laki hinnantasausrahastosta
 • Säädökset > Lainsäädäntö968/1944Asetus sakkorangaistusten täytäntöönpanosta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö967/1944Laki eräiden kruununvoudille kuuluvien tehtävien siirtämisestä henkikirjoittajalle
 • Säädökset > Lainsäädäntö961/1944Laki eräiden rangaistukseen tuomittujen henkilöiden armahtamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö960/1944Päätös vaaliluetteloiden asettamisesta tarkastettavaksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö956/1944Asetus eräiden sotatilalain 49 §:n nojalla valtion varoista suoritettavien korvausten määräämisessä noudatettavasta menettelystä
 • Säädökset > Lainsäädäntö955/1944Laki Lisäyksiä vuoden 1944 tulo- ja menoarvioon
 • Säädökset > Lainsäädäntö953/1944Laki pienasuntolainoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö950/1944Päätös Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kansalaisten vapauttamisesta verojen ja kansaneläkemaksun suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö949/1944Laki Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kansalaisten vapauttamisesta verojen ja kansaneläkemaksun suorittamisesta eräissä tapauksissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö948/1944Päätös liikennetoimistoista sekä vesitie- ja uittopiiritoimistoista (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö947/1944Päätös metsänhakkuu- ja puutavaran hankintasopimusten laatimisesta
 • Säädökset > Lainsäädäntö946/1944Päätös metsänhakkuu- ja puutavaran hankintasopimusten laatimisesta (kumottu)
 • Säädökset > Lainsäädäntö943/1944Päätös maan jakamisesta veropiireihin
 • Säädökset > Lainsäädäntö942/1944Päätös eräiden huoneistojen käytön tehostamisesta 31 päivänä elokuuta 1944 annetun valtioneuvoston päätöksen määräysten soveltamisesta Tampereen ja Turun kaupungeissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö941/1944Päätös huoneistojen käytön tehostamiseksi määrättyjen toissijaisten toimenpiteiden soveltamisesta ja lomanviettoasuntojen määräämisestä asunnonvälityksen alaisiksi Kymin kunnassa
 • Säädökset > Lainsäädäntö940/1944Päätös huoneenvuokrasäännöstelyn lakkauttamisesta Ruoveden kunnassa
 • Säädökset > Lainsäädäntö939/1944Päätös lomanviettoasuntojen määräämisestä asunnonvälityksen alaisiksi Pietarsaaren kaupungissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö938/1944Päätös käyttämättömien huoneistojen luovuttamisesta vuokralle
 • Säädökset > Lainsäädäntö936/1944Päätös oravan ja kärpän metsästyksestä 1944-1945
 • Säädökset > Lainsäädäntö935/1944Päätös eräiden väliaikaisten tuomiokuntien osien siirtämisestä toisiin tuomiokuntiin
 • Säädökset > Lainsäädäntö934/1944Asetus velvollisuudesta saapua kuulusteluun asianomaisen viranomaisen luo eräissä asioissa
 • Säädökset > Lainsäädäntö933/1944Laki eräiden säästöpankkien asettamisesta poikkeushallinnon alaisiksi
 • Säädökset > Lainsäädäntö932/1944Päätös apteekkitavara- ja eräiden muiden luetteloiden vahvistamisesta (kumottu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.